czwartek, 18 grudnia 2014

Brudnopis Filozoficzny: Motizm

Główne postaci/twórcy:  Mozi (Mo Tzu, około 470-391 p.n.e)
  
Okres powstania: Okres Wiosny i Jesieni w starożytnych Chinach (770 – 480 p.n.e) i Okres Walczących Królestw (479 – 221 p.n.e)

Główna teza: Głównym pojęciem motizmu jest „bezstronna opieka”. Według motizmu problemem nie jest brak współczucia u ludzi, ale ich stronniczość w jego okazywaniu. Podstawowym zadaniem jest ponowna ocena zachowań, nie emocji i postaw.


Główne pojęcia:

Rząd merytokratyczny – stanowiska w rządzie powinny być rozdzielane według kompetencji, które są zdefiniowane, jako połączenie inteligencji i edukacji, weryfikowanych za pomocą obiektywnych systemów oceny. Motiści uważali, że tak długo, jak ktoś posiada kompetencje do realizacji zadania powinien pełnić swoje stanowisko bez względu na więzy krwi czy status społeczny.
Władca powinien otaczać się ludźmi utalentowanymi, doceniać talenty i poszukiwać stale doradztwa u takich ludzi. Bez poszukiwania talentów wewnątrz państwa, państwo upadnie.
prawo i porządek są bardzo ważne dla motistów. Porównują oni władcę do cieśli, który lepiej wykonuje swoje obowiązki w oparciu o narzędzia niż o emocje. Jako, że decyzje władcy dotyczą całego narodu, bardzo ważne jest żeby władca miał zestaw standardów i narzędzi. Te narzędzia i standardy nie mogą jedna pochodzić od człowieka; standardy powinny pochodzić z Nieba (wróćcie do odcinka o Konfucjanizmie). Tym prawem Nieba, jest Miłość.

Bezstronna opieka, troska – każdy powinien troszczyć się o innych równo, bez brania pod uwagę osobistych relacji, więzów krwi czy zależności władzy lub kapitału.

Moralność – wszyscy ludzie zasługują na równe zyski materialne i ochronę przed fizyczną krzywdą. Wskazania moralne powinny promować i wspierać zachowania społeczne, które zwiększają użyteczność wszystkich ludzi należących do danej społeczności, a w szerszej perspektywie – państwa.

Konsenkwencjalizm – podstawowymi dobrami w motyzmie są, w ujęciu myślenia konsenkwencjonalistycznego – porządek, bogactwo materialne i wzrost populacji.

Społeczeństwo – społeczeństwo funkcjonuje jak poukładany organizm. Odpady i elementy niewydolne widoczne w stanie naturalnym są ograniczane. Konflikty powstają w wyniku braku moralnej jedności w ludzkich kulturach. Motizm przeciwstawia się jakiejkolwiek formie agresji, zwłaszcza wojnie pomiędzy państwami. Jest jednak dopuszczalne użycie siły w obronie własnej.

Fatalizm – motizm opowiada się przeciwko fatalizmowi. Zarzuca takiemu podejściu do rzeczywistości przyczynę ubóstwa i cierpienia. Fatalizm jest nierozsądnym wierzeniem tych, którzy nie chcą zaakceptować faktu, że to ich czyny wpływają na to jak wygląda ich życie.

Matematyka – motizm dostarczył „atomowej” definicji punktu geometrycznego, głosząc, że linia można podzielić na części i część, która nie może już zostać podzielona jest punktem. Dostarczyli też definicji porównania długości i równoległości, wraz z zasadami przestrzeni i przestrzeni ograniczonej.


 Notatki do Brudnopisu:

Podoba mi się podejście do fatalizmu, koncepcja merytokracji…i chyba tyle. Nie będę pisał więcej o własnych refleksjach, bo ich po prostu ich nie mam. Może to mój dzisiejszy stan psycho-fizyczny, a może po prostu nie przemawia to do mnie…nie wiem. Dwie gwiazdki i do następnego czwartku!