niedziela, 20 lipca 2014

Szkółka niedzielna: Koran XV

Koran, Koran, Koran…ech…jedziemy!


Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN(Ch40; Tr 72) Al-Dżinn – Dżinny

72:1       Mów: "Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,
72:2       Który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.

Dżiny, w mitologii koranicznej są trzecią grupą rozumnych istot, zaraz po aniołach i ludziach. Tak naprawdę są inkorporacją wcześniejszych wierzeń arabskich, których były integralną i ważną częścią. Więc tutaj Mahomet po prostu włącza Dżiny do swojej książki, jako nawrócone, aby ściągnąć do siebie ludzi mających w dupie jego opowieści.

72:3       On - niech będzie wywyższony majestat naszego Pana! - nie przybrał sobie ani towarzyszki, ani dziecka.
72:4       Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,
72:5       A sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżiny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa.

Szatan w Koranie jest dżinem. Bo są złe i dobre dżiny. Anioły nie mogą być złe, więc Mahomet rozszerzył judaistyczną i chrześcijańską kosmologie na kolejne byty.

72:6       I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.
72:7       Oni myśleli, jak i wy myślicie, że Bóg nie wskrzesi nikogo.

Jednoznaczne potępienie wcześniejszych kultów arabskich, jako prowadzących do szaleństwa.

72:8       A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia.
72:9       Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, znajduje płomień w zasadzce.
72:10     I my nie wiemy, czy chciano zła dla tych na ziemi, czy też chciał dla nich Pan drogi prawości.
72:11     Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej tego; poszliśmy różnymi drogami.

Mamy potwierdzenie, że dżiny się podzieliły na dobre, które poszły za nowym Bogiem; i na złe, które olały nowego cesarza.

72:12     I myśleliśmy, że nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi; i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym, uciekając.
72:13     Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej, uwierzyliśmy w Niego; a kto uwierzy w swego Pana, nie obawia się ani obrazy, ani ucisku.
72:14     Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie - wybrał sobie drogę prawości;
72:15     Zaś ci zbuntowani - są drewnem dla Gehenny."

No i mamy diabły!

72:16     A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze, to napoilibyśmy ich wodą obfitą,
72:17     Aby ich przez to doświadczyć. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana, tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego.
72:18     Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem!

Przypomina Wam to coś? „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Tu jest jeszcze lepiej, bo chrześcijaństwo dość łagodnie podeszło do tematu akceptując hypostazę – czyli Boga Trójjedynego.

72:19     I kiedy podniósł się sługa Boga, modląc się do Niego, to oni zebrali się tłumnie wokół niego, omal go nie dusząc.

Kiedy? Kto się zebrał? Czy jeśli bez tych bajek wszyscy by słuchali „sługi bożego”, to potrzebne byłyby te wszystkie zabiegi straszące i wciskające stare baśnie do tej księgi? Chyba nie…

72:20     Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza."
72:21     Mów: "Ja nie rozporządzam dla was ani złem, ani drogą prawości."
72:22     Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem i nie znajdę, poza Nim, miejsca schronienia

Przykazania! Bóg jest jeden i najwyższy; tylko Bóg jest dawcą praw i nie ma nikogo nad nim; Bogu nie da się umknąć, dlatego trzeba się w nim chronić…

72:23     - tylko obwieszczenie pochodzące od Boga i Jego posłannictwa. A wszyscy, którzy zbuntują się przeciw Bogu i Jego Posłańcowi, to, zaprawdę, dla nich będzie ogień Gehenny - oni tam będą przebywać nieśmiertelni na zawsze.
72:24     A kiedy w końcu zobaczą to, co im zostało obiecane, wtenczas się dowiedzą, kto jest słabszy, jeśli chodzi o pomocnika, kto jest mniejszy, jeśli chodzi o liczbę."
72:25     Mów: "Nie wiem, czy bliskie jest to, co wam zostało obiecane, czy też mój Pan ustanowi jakiś termin.
72:26     On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest skryte,
72:27     Jedynie posłańcowi, którego Sobie upodobał. I, zaprawdę, On prowadzi przed nim i za nim straż,
72:28     Aby wiedział, . czy posłańcy przekazują posłannictwa swego Pana. On obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczył każdą rzecz liczbą

Oczywiście terminu nie podali. Ciekawe jest to, że we wszystkich przepowiedniach i religiach, koniec świata to święto ruchome…ciekawe, dlaczego? Czyżby nie mieli żadnego o tym pojęcia?
I wszystko jest zaplanowane, tylko nikt planów nie widział…tjaaaa…(Ch41; Tr 36) Ja Sin – Ja Sin

36:1       Ja. Sin .
36:2       Na Koran pełen mądrości!
36:3       Zaprawdę, ty jesteś wśród posłańców
36:4       Na drodze prostej!
36:5       Oto objawienie Potężnego, Litościwego,
36:6       Dane ci, abyś ostrzegał lud, którego ojcowie nie byli ostrzegani, są więc niedbali:
36:7       Sprawdziło się już słowo nad większością z nich, lecz oni nie wierzą.
36:8       My nałożyliśmy na ich szyje obroże aż do podbródków, tak iż głowy ich są podniesione nieruchomo.
36:9       I umieściliśmy przed nimi przegrodę i za nimi przegrodę; w ten sposób zakryliśmy ich i oni nie widzą.
36:10     I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz: oni nie wierzą.

Ja tutaj widzę nakaz karania niewolą niewiernych. Obroże, przegrody, unieruchomienie głowy. W dość subtelny sposób (jeszcze) Allah mówi – „Próbowaliśmy z niewiernymi wszystkiego – nie działa”. Skarży się i zapewne niebawem poprosi swoich wyznawców o wsparcie…

36:11     Ty możesz ostrzegać tylko tego, który postępuje za napomnieniem i który obawia się Miłosiernego z powodu tego, co jest ukryte. Uraduj go więc wieścią o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie.

Czyli musisz uwierzyć bez dowodów, namacalnych świadectw – wtedy jesteś godzien.

36:12     Zaprawdę, My przywracamy do życia umarłych i zapisujemy, co oni przygotowali pierwej i co pozostawili; i każdą rzecz wyliczyliśmy w jasnym rejestrze.

Plan boski, – po co zatem się przejmować. Jeśli jestem pisany w plan Allaha, jako niewierny, to nic tego nie zmieni.

36:13     I przytocz im przypowieść o mieszkańcach miasta, kiedy przybyli do niego posłańcy.
36:14     Oto posłaliśmy ich dwóch, lecz oni uznali ich za kłamców; wtedy wsparliśmy ich trzecim. I powiedzieli: "Oto zostaliśmy posłani do was."
36:15     Powiedzieli: "Wy przecież jesteście tylko śmiertelnikami, podobnie jak my. Miłosierny nie zesłał niczego, wy tylko kłamiecie!"
36:16     Powiedzieli: "Pan nasz wie, że zostaliśmy do was wysłani,
36:17     Mamy jedynie obowiązek jasnego obwieszczenia."
36:18     Powiedzieli: "Mamy dla was złą wróżbę. Jeśli nie zaprzestaniecie, to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna."

Jaka to wróżba? Jak nie zaczniecie wierzyć w nasze bóstwo to Was ukamienujemy. Opresyjna ewangelizacja, nie wróżba!

36:19     Powiedzieli: "Wasza zła wróżba niech pozostanie z wami. A skoro jesteście napomniani... Lecz wy jesteście ludźmi występnymi."
36:20     I przybył wtedy pewien człowiek, pospiesznie biegnąc z końca miasta, i powiedział: "O ludzie! Idźcie za tymi wysłannikami!
36:21     Idźcie za tymi, którzy nie żądają od was żadnej zapłaty i którzy są na drodze prostej!
36:22     Dlaczego nie miałbym czcić Tego, który mnie stworzył i do którego zostaniecie sprowadzeni?
36:23     Czyż mam brać sobie bogów poza Nim? Jeśli Miłosierny zechce dotknąć mnie jakimś złem, to nic mi nie pomoże ich wstawiennictwo i oni mnie nie zbawią.
36:24     Zapewne byłbym wtedy w jawnym zabłądzeniu.
36:25     Zaprawdę, ja uwierzyłem w waszego Pana! Słuchajcie mnie!"

Zawsze się pojawi jakiś „tajemniczy nieznajomy” z nowiną zmieniającą tok akcji.

36:26     Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O, jeśliby mój lud wiedział,
36:27     że mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi, którzy zostali uhonorowani!"
36:28     I po nim nie posłaliśmy już przeciw jego ludowi żadnego wojska z niebios ani nie mamy zamiaru posyłać.
36:29     I był tylko jeden krzyk - i oto oni zgaśli!
36:30     O, jakie zasmucenie dla sług! Żaden posłaniec nie przychodzi do nich, żeby się z niego nie wyśmiewali.
36:31     Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą?
36:32     Lecz wszyscy razem zostaną przed Nami postawieni!
36:33     I znakiem dla nich - ziemia umarła; ożywiliśmy ją i wyprowadziliśmy z niej ziarno, które oni jedzą.
36:34     I uczyniliśmy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winną latoroślą, i sprawiliśmy, iż wytryskają z niej źródła,
36:35     Ażeby mogli jeść jej owoce i to, co wypracują ich ręce. Czyż mogą nie być wdzięczni?
36:36     Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają.
36:37     I znakiem dla nich - noc. My zdejmujemy z niej dzień i oto oni są w ciemnościach.
36:38     I słońce - ono płynie do swego stałego miejsca. To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!
36:39     I księżyc - ustanowiliśmy dla niego stacje, aż staje się podobny do suchej gałęzi palmowej.
36:40     I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca, ani też noc nie wyprzedzi dnia; i wszystko żegluje po orbicie.

Heliocentryzm jak się patrzy.

36:41     I znakiem dla nich - iż nosiliśmy ich potomstwo na statku załadowanym.
36:42     I stworzyliśmy dla nich podobny do niego, na który oni wsiadają.
36:43     Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani
36:44     Jedynie dzięki Naszemu miłosierdziu, by do pewnego czasu cieszyć się życiem.

Groźba oparta na micie potopu. Dlaczego Koran cały czas straszy ludzi historiami z przeszłości i przypisuje sobie zasługi, które nawet ułamkiem czynu czy woli nie jest związana ze światem arabskim. Odpowiedź jest prosta. Ludzie nie są już tacy tępi i obserwują i rejestrują wydarzenia wokół siebie. Gdyby Mahomet zaczął wymyślać nowe bajeczki, to by go szybko zdemaskowali i byłby tylko kolejnym lunatykiem świata antycznego. Dlatego musi odwoływać się do niesprawdzalnych mitów semickich.

36:45     Kiedy im mówią: "Bójcie się tego, co jest przed wami, i tego, co jest za wami; być może doznacie miłosierdzia..."
36:46     A jednak żaden spośród znaków ich Pana nie przychodzi do nich, żeby się od niego nie odwrócili.
36:47     A kiedy się im mówi: "Rozdawajcie z tego, czym obdarzył was Bóg!", to ci, którzy nie wierzą, mówią do tych, którzy wierzą: "Czyż my mamy karmić tych, których mógłby nakarmić Bóg, jeśliby zechciał? Wy jesteście tylko w jawnym błędzie!"
36:48     I oni mówią: "A kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?"

No właśnie – pokażcie mi dowody. A poza tym – dlaczego ja mam oddawać to na co zapracowałem innym? Mogę to robić, bo chcę być dobry i pomagać, ale jeśli ktokolwiek mi nakazuje to robić – wal się! Czuję szwindel!

36:49     Nie będę wiele czekać; tylko jeden krzyk ich pochwyci, kiedy jeszcze będą się sprzeczać.
Kogoś to spotkało? Ktoś widział taką akcję? No chyba, że mówimy o krzyku niewinnych ludzi znikających w ogniu bomby podłożonej przez muzułmańskiego kretyna – wtedy rzeczywiście jest to krzyk, który porywa…
36:50     I nie będą oni w stanie przygotować żadnego polecenia ani też powrócić do swoich rodzin.
36:51     I zadmą w trąbę! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospieszą i
36:52     Powiedzą: Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!"
36:53     I będzie tylko jeden krzyk. I oto oni wszyscy zostaną przed Nami postawieni.
36:54     I tego Dnia żadna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwości. Będziecie wynagrodzeni tylko za to, co czyniliście.

W moim odczuciu oznacza to, że muzułmanin może pomagać w przyspieszaniu drogi niewiernych do piekła. I im bardziej znienacka zaatakuje, tym pełniej spełni słowa Koranu.

36:55     Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować.
36:56     Oni i ich żony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych łożach.
36:57     Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają.

Motyw raju z tymi wszystkimi luksusami jest zabiegiem charakterystycznym dla islamu. Wcześniejsze religie monoteistyczne przedstawiają raj, jako miejsce nudne. W raju biblijnym nie masz nic do roboty! Jesteś otoczony chwalą, a jedyna aktywność to oddawanie czci Bogu. Raj Mahometa to miejsce luksusu, zbytku i seksu. W tej kwestii Mahomet wygrał z chrześcijaństwem i judaizmem. Nie dziwi, zatem, że muzułmanie częściej giną za wiarę niż katolicy…

36:58     "Pokój!" - słowo od Pana litościwego.
36:59     Trzymajcie się z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy!

A jutro? Możemy przyjść jutro?

36:60     Czyż wam nie nakazałem, o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana! Zaprawdę, on jest wrogiem jawnym!
36:61     Czcijcie Mnie! - to jest droga prosta!"

Czcijcie mnie, bo jak nie czcicie mnie, to czcicie szatana i do piekła! I jak to jest wrogiem jawnym? Gdzie on jest? Widział go ktoś?

36:62     Szatan sprowadził z drogi mnóstwo spośród was. Czyż nie mieliście rozumu?
36:63     Oto Gehenna, która nam została obiecana!
36:64     Palcie się w niej dzisiaj za to, iż nie wierzyliście!

A jutro też mamy się palić, czy już wystarczy?

36:65     Dzisiaj My nakładamy pieczęć na ich usta, lecz mówią ich ręce i ich nogi świadczą o tym, co oni zarobili.
36:66     A jeślibyśmy chcieli, to starlibyśmy ich oczy; i oni rzuciliby się na poszukiwanie drogi, lecz jakżeby mogli widzieć?
36:67     I jeślibyśmy chcieli, to przemienilibyśmy ich na miejscu, wtedy oni nie mogliby ani odejść, ani powrócić.
36:68     A komu My dajemy długie życie, to pochylamy jego postać. Czyż oni nie rozumieją?

Typowe. Moglibyśmy zrobić, co chcemy, ale nie zrobimy. Moglibyśmy wszystkich zbawić, ale nie, niech się ludziki pomęczą, po boją – bo my lubimy jak się człowiek boi – karmimy się tym. Oddawanie czci ze strachu najbardziej ans wzmacnia!

36:69     My nie nauczyliśmy go poezji - to by nie było dla niego odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny,
36:70     Jako ostrzeżenie dla każdego żyjącego i aby ziściło się słowo wobec niewiernych.
36:71     Czyż oni nie widzieli, iż My stworzyliśmy dla nich, między tym, co stworzyły Nasze ręce - trzody, których są posiadaczami?

Nie wiedzieli! Skąd mieli wiedzieć jak dopiero teraz o tym mówisz tępaku! Wiesz, na czym polega wiedza? Na posiadaniu INFORMACJI!!!

36:72     I poddaliśmy im je: jedne z nich służą im do jazdy wierzchem, a inne jako pożywienie.
36:73     Mają też z nich inne korzyści, jak i napoje. Czyż mogą nie być wdzięczni?
36:74     Jednak oni wzięli sobie bogów poza Bogiem. Być może, oni będą wspomożeni?!
36:75     Lecz oni nie mogą udzielić im pomocy, chociażby byli zastępem dla nich przygotowanym.
36:76     Niech cię nie zasmuca ich słowo! My wiemy, co oni ukrywają i co ujawniają.
36:77     Czyż nie widział człowiek, jak stworzyliśmy go z kropli nasienia? I oto on jest jawnym przeciwnikiem!

Jak miał widzieć swoje własne stworzenie? Co to za debilizmy!

36:78     I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: "Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?"
36:79     Powiedz: "Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący!
36:80     On jest Tym, który przygotował dla was ogień z zielonego drzewa, i oto wy zapalacie z niego."
36:81     Czyż Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, nie jest w mocy stworzyć do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem, Wszechwiedzącym!
36:82     Jego rozkaz - kiedy On chce jakiejś rzeczy - zawiera się w słowie: "Bądź!" - i ona jest.
36:83     Chwała niech będzie Temu, w którego ręku jest władza królewska nad każdą rzeczą! Do Niego będziecie sprowadzeni!

Jestem coraz bardziej przerażony kretynizmem tej książki. Serio…straszne mnie ona męczy…na dziś koniec!


Amen…