piątek, 23 stycznia 2015

Niepoprawnie Skomentowana BIBLIA część XL


Zaczynamy Księgę Liczb. Mam nadzieję, że tych liczb nie będzie jednak zbyt dużo, bo będzie NUDAAAA…jedziemy :)

Rozdział 1

1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
2 Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.

No nie gadajcie, że będą się liczyć przez 36 rozdziałów bo skisnę…

3 Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.

Chyba szykują się na jakąś bitwę…super!

4 Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
5 A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura;

Przeskakujemy…co mnie obchodzą imiona, które pewnie nie pojawią się znowu w tej książce, albo pojawią się i zostaną te postaci znowu przedstawione…albo nie…olać.

6 z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;
7 z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;
8 z Issachara - Netaneel, syn Suara;
9 z Zabulona - Eliab, syn Chelona.
10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;
11 z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;
12 z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja;
13 z Asera - Pagiel, syn Okrana;
14 z Gada - Eliasaf, syn Deuela;
15 z Neftalego - Achira, syn Enana.
16 Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.

Tysięcy…więc będziemy operowali dużymi liczbami. Chyba dużo się nie pomyliłem gdy liczyłem „na oko” liczebność narodu wychodzącego z Egiptu.

17 Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
18 Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.
19 Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

A teraz litania…

20 Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki
21 - spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

Liczymy? Liczymy…

22 Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
23 - spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
24 Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
25 spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.
26 Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki
27 - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
28 Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
29 - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
30 Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
31 - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
32 Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
33 spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.
34 Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki
35 - spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
36 Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
37 spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
38 Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
39 spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
40 Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
41 spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
42 Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
43 spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
44 Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów - po jednym z każdego rodu.
45 Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż -
46 wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

Dobra, to już wiemy. Teraz pytanie za milion punktów. Jakim cudem liczba mężczyzn zdolnych do walki to liczba okrągła do pięćdziesiątki? Cos mocno zaokrąglali albo trzebili po drodze. Inaczej nie sądzę, żeby wśród swobodnie rozmnażającego się narodu nagle zdarzyło się aż takie zjawisko. Oczywiście znając hebrajczyków, można ząaożyć, ze niezbyt łagodnie zaokrąglali liczby. Pewnie dosłownie je równali do setek i pięćdziesiątek…

47 Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.

Niełaska albo kapłaństwo…

48 Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:
49 Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
50 Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

Czyli jednak kapłaństwo. Przecież kapłani nie będą walczyć…

51 Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.

Mocno. Czyli nikt nie może się nawet zbliżyć do świątyni?

52 Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.
53 Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.

Czy naprawdę trzeba to dwa razy powtarzać? I jaka kara? Co grozi jak nie zrobią w taki sposób? Jakoś to nie zostało powiedziane…

54 Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.


Rozdział 2


1 Potem Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowami:
2 Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu.

Ile razy jeszcze? Przecież to już dwa razy wałkowaliśmy – Lewici rozbijają się przy samym namiocie…jeszcze raz o tym opowiesz i normalnie nie wiem…spotka Cię kara…

3 Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba.
4 Wojsko jego według spisu liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

Ja nie mogę…serio? Będziemy to powtarzać jeszcze raz?

5 Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, którego wodzem ma być Netaneel, syn Suara.
6 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
7 Następnie pokolenie Zabulona, a wodzem synów Zabulona będzie Eliab, syn Chelona.
8 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
9 Wszystkich spisanych w obozie Judy według ich zastępów - sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu. Oni pierwsi będą zwijać namioty.
10 Od południowej strony [będzie] chorągiew obozu Rubena [rozłożonego] według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura.
11 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
12 Obok nich rozbije obóz pokolenie Symeona. Wodzem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.
13 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
14 Następnie pokolenie Gada. Wodzem synów Gada będzie Eliasaf, syn Deuela.
15 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesięciu.
16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena było według ich zastępów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu. Jako drudzy będą zwijać namioty.
17 Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w środku innych obozów - według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią.
18 Od zachodu [będzie] chorągiew obozu Efraima [rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda.
19 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści tysięcy pięciuset.
20 Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedahsura.
21 Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści dwa tysiące dwustu.
22 Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego.
23 Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów było sto osiem tysięcy stu. Oni jako trzeci będą zwijać namioty.
25 Od północy, stosownie do swoich oddziałów, [będzie] chorągiew obozu Dana [rozłożonego] według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja.
26 Liczba jego wojska według obliczenia wynosi sześdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
27 Obok nich rozbije obóz pokolenie Asera. Wodzem synów Asera będzie Pagiel, syn Okrana.
28 Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
29 W końcu pokolenie Neftalego. Wodzem synów Neftalego będzie Achira, syn Enana.
30 Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
31 Wszystkich spisanych w obozie Dana było sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset. Oni jako ostatni będą zwijać namioty według swych chorągwi.
32 Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów było sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesięciu.

I po co to? Czy to się przyda? Ktoś wykorzysta te informację w fabule? Bo szczerzę wątpię…

33 Stosownie do rozkazu Pana, danego Mojżeszowi, lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów.
34 Izraelici wykonywali wszystko, co im przez Mojżesza nakazał Pan: obozowali według swych chorągwi i zwijali obóz, każdy w swym pokoleniu i swym rodzie.

Zacznie się coś dziać, czy znowu liczenie?


Rozdział 3


1 Tak oto przedstawiała się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj.

Nie wierzę…znowu!!!

2 Synowie Aarona mieli następujące imiona: pierworodny Nadab, następnie Abihu, Eleazar oraz Itamar.
3 Oto imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę.

Powoli dostaję szału…

4 Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar.

JEST! Ktoś umarł…jest dobrze…znaczy nie dobrze, ale lepiej…

5 Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
6 Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiegoi postaw [je] przed kapłanem Aaronem: niechaj mu służą!
7 Pełniąc służbę w przybytku, troszczyć się będą wszyscy o to, o co on sam i cała społeczność winna dbać w związku z Namiotem Spotkania.

Zaraz, przecież społeczności nie wolno się zbliżać pod kara śmierci do namiotu? To jak ma dbać?

8 Winni strzec wszystkich sprzętów Namiotu Spotkania i wezmą na siebie staranie o to wszystko, o co winni się troszczyć Izraelici, gdy chodzi o pełnienie służby w przybytku.
9 Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów.

Czyli całe plemię nie dość, ze niewolnicy Bogusia, to jeszcze podwójnie – Aarona…gorzej niż psy…niewolnicy niewolników.

10 Aaronowi i jego synom zlecisz, by pełnili powierzoną im służbę kapłańską. Gdyby się zbliżył ktoś niepowołany, ma być ukarany śmiercią.

Swoich będą mordować. „Lubię to!”

11 I rzekł jeszcze Pan do Mojżesza:
12 Oto Ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, dlatego lewici są moją własnością.
13 Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan.

Ofiary z ludzi! Hurra! Czekam i czekam na jakąś kontrowersję i dostałem…zobaczmy co dalej będzie…

14 Mówił dalej Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami:
15 Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów; wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż.
16 Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana.

A już się rozkręcałem…a tu znowu spisy i liczby…chyba się mocno rozczaruje tą księgą…

17 A oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.
18 Imiona zaś synów Gerszona według ich rodzin: Libni i Szimei.
19 Synowie zaś Kehata według swych rodzin: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel,
20 a synowie Merariego według swych rodzin: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodów.
21 Od Gerszona pochodzą rodziny Libnitów i Szimeitów; to są właśnie rodziny Gerszonitów.
22 Liczba spisanych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich siedem tysięcy pięciuset.

To dlatego zostali przypisani do kapłaństwa. Za mało ich…

23 Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej.
24 Głową rodu Gerszona był Eliasaf, syn Laela.
25 W Namiocie Spotkania mieli Gerszonici powierzoną pieczę o sam przybytek, o namiot i jego pokrycie, jak również o zasłonę wiszącą u wejścia do Namiotu Spotkania,
26 dalej o zasłony dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz, wreszcie o powrozy potrzebne do tej służby.

I obowiązki dokładnie rozpisane. Mam tylko jedną wątpliwość. Bo jedna z niepisanych zasad tworzenia literatury mówi – jeśli o czymś chcesz napisać, a potem o tym nie wspomnieć więcej ani tego nie wykorzystujesz – nie pisz o tym! Tego chyba grafoman tworzący tę książkę nie wiedział…dlatego to się czyta z fascynacją równą lekturze książki telefonicznej…

27 Od Kehata pochodzą rodziny: Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów; są to rodziny Kehatytów.
28 Całkowita liczba spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich osiem tysięcy trzystu ludzi przeznaczonych do pełnienia służby w przybytku.
29 Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku.
30 Głową rodu Kehatytów był Elisafan, syn Uzzjela.
31 Mieli się oni troszczyć o arkę i stół, o świecznik, ołtarze oraz inne sprzęty przybytku przeznaczone do służby Bożej, wreszcie o zasłonę i jej obsługiwanie.
32 Księciem książąt rodów lewickich był Eleazar, syn kapłana Aarona. On miał nadzór nad tymi, którzy pełnili służbę w świątyni.
33 Od Merariego [pochodzą] rodziny: Machlitów i Muszytów; są to rodziny Merarytów.
34 Całkowita liczba spisanych mężczyzn, w wieku od jednego miesiąca wzwyż, wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu.
35 Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku.
36 Merarytom powierzono troskę o deski przybytku, ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, wszelki sprzęt do tego należący i jego obsługę;
37 dalej o słupy dziedzińca razem z ich podstawami, wreszcie o kołki i powrozy.

Dobra…koniec. Jakaś akcja? Helloł!

38 Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed Namiotem Spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Gdyby zaś zbliżył się ktoś niepowołany, miał być ukarany śmiercią.
39 Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana - mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż - wynosiła dwadzieścia dwa tysiące.

Dobra, to mogliśmy sobie sami policzyć.

40 Rzekł znowu Pan do Mojżesza: Dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych Izraelitów w wieku od jednego miesiąca wzwyż i zrób imienny ich wykaz.
41 Weź dla Mnie lewitów - bo Ja jestem Pan - w miejsce pierworodnych spośród Izraelitów, podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła Izraelitów.
42 Spisał więc Mojżesz, stosownie do rozkazu Pana, pierworodnych Izraelitów,
43 i okazało się, że wszystkich mężczyzn pierworodnych od miesiąca wzwyż - według tego, jak zostali spisani - było w wykazie imiennym dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesięciu trzech.

Będzie masowe składanie ofiar? YEAH!

44 Rzekł znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
45 Weź lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych u Izraelitów oraz bydło należące do lewitów zamiast ich bydła. I będą lewici należeć do Mnie, bo Ja jestem Pan.
46 Jako wykup za owych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę lewitów,
47 weźmiesz po pięć syklów od głowy według wagi sykla przybytku; sykl po dwadzieścia ger.

Jasne…kapłani muszą się nachapać…a już myślałem, ze będzie krew, ofiary, wyrywanie serc i kamienowanka…jestem głęboko rozczarowany!

48 Daj to srebro Aaronowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych.

Kapłani się obłowią…reszcie niepotrzebne, bo i tak zginą w nadchodzących bitwach…

49 Wziął więc Mojżesz wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów.
50 Otrzymał srebro od pierworodnych: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów według wagi sykla przybytku.
51 Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom według rozkazu Pana, tak jak polecił Pan Mojżeszowi.

I Aaron z kapłanami schowali srebro głęboko w Namiocie. I postawili na jego straży smoka straszliwego, który miał strzec ich skarbu przed chciwym wzrokiem i rękoma ich własnych rodaków…
Musiałem dodać coś od siebie, bo nuda okropna…


Zaczęliśmy nieco przydługawo, ale pewnie się rozkręcą, bo takie liczenie, obozowanie i badanie zdolności bitewnych zwiastuje jakieś fajne akcje wojskowe. Zobaczymy za tydzień czy coś z tego wyniknie J
Miłego weekendu!