niedziela, 18 stycznia 2015

Szkółka Niedzielna: Koran XL

Już wiem, że ta sura będzie długa, wiem też, że zawiera od cholery odwołań do Biblii i postaci biblijnych…wiec szybko się z nią uporam jako plagiatem i błędnym przypisywaniem Boga arabskiego w miejsce Jahwe…jedziemy!


Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN

(Ch 73; Tr 21) Prorocy - Al-Anbija
21:1   Zbliża się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają.
21:2   Nie przychodzi do nich żadne nowe napomnienie od ich Pana, żeby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się

Bo może nie znają arabskiego? Ale przecież Boga to nie odchodzi…zamiast objawić się wszystkim ludziom, w ich językach, woli pokazywać się pastuchom na pustyni i mówić do nich po hebrajsku albo arabsku…
To świadczy o jego sadyzmie czy o tym, że nie jest naprawdę wszechmocny? Zwłaszcza, że musi się objawiać w ukrytych, odosobnionych miejscach…jaskiniach, w górach albo w kiblu…coś jest w tym dziwnego…


21:3   Z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie rozprawiają: "Czy on nie jest tylko człowiekiem, podobnie jak wy? Czyż będziecie się oddawać czarom skoro jasno widzicie?"

Oni nie są niesprawiedliwi tylko są realistami. Realizm jest bardziej sprawiedliwy niż myślenie magiczne i kłamstwa z otoczką mistyczna.

21:4   Powiedz: "Mój Pan zna słowa w niebie i na ziemi. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!"

Chyba nie…

21:5   Oni powiedzieli przeciwnie: "To mieszanina marzeń sennych! On to wymyślił! On jest poetą! Niechże on przyjdzie do nas z jakimś znakiem, tak jak byli wysyłani dawni posłańcy!"

No właśnie…Mahomet nigdy nie zrobił nic nadnaturalnego, żadnego cudu, żadnej przepowiedni, żadnych uzdrowień…to zwykły kłamca i oszust…

21:6   Nie uwierzyło przed nimi żadne miasto, które zniszczyliśmy. Czyż oni uwierzą?

Miasta upadają z różnych przyczyn i nie ma żadnych dowodów na to, ze którekolwiek historyczne miasto zniknęło pod wpływem czynników nadnaturalnych. Wsadź sobie ten argument w dupę, z łaski swojej…

21:7   I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie więc ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie!
21:8   My nie daliśmy im takiego ciała, żeby mogli się obejść bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni.

Czyli nie byli specjalni, nie mieli nic!

21:9   Potem dotrzymaliśmy im obietnicy i uratowaliśmy ich oraz tych, których chcieliśmy, a wytraciliśmy ludzi występnych.
21:10  Zesłaliśmy wam Księgę, w której jest napomnienie dla was. Czyż wy nie rozumiecie?

Nie. Wyjaśnij mi jak książka ma być dowodem.

21:11  Ileż miast niesprawiedliwych obróciliśmy w gruzy i stworzyliśmy po nich inne ludy!

Było, obalone. Idziemy dalej…

21:12  A kiedy oni poczuli Naszą srogość, pośpiesznie uciekli stamtąd.
21:13  "Nie uciekajcie i powróćcie do tego dobrobytu, z którego korzystaliście, i do waszych mieszkań! Być może, będziecie zapytani."
21:14  Powiedzieli: "O biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi."

Na bank ludzie ze zniszczonych miast od razu się nawrócili…na sto procent!

21:15  I nie ustało to ich wołanie, aż uczyniliśmy ich żniwem - bezwładnymi.
21:16  I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy.

Poza swoją socjopatyczną zabawą…

21:17  A jeślibyśmy chcieli się zabawić, to znaleźlibyśmy rozrywkę u Nas, gdybyśmy w ogóle mieli działać.

Zabawiasz się, oj zabawiasz…i to kosztem ludzi…

21:18  Przeciwnie! My razimy prawdą fałsz; ona rozbija mu głowę i fałsz znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie!

Prawdą jest to, co może być bezstronnie potwierdzone, nie to co Ty uznasz za prawdziwe. Więc tutaj odwróć te słówka klucze i przyznaj, że zmyślasz by ukryć prawdę!

21:19  Do Niego należą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy są przy Nim, nie wbijają się w pychę; tak by Jemu czci nie oddawać; i nie ustają.

Duma z tego, że jest się po stronie Boga jest pychą. Zwłaszcza jak idzie za tym poczucie, że dzięki temu jest się lepszym od innych…a to macie wpisane we wszystkie religie!

21:20  Oni głoszą chwałę nocą i dniem i nie doznają zmęczenia.
21:21  Czyż oni wzięli sobie bogów z ziemi, którzy mogliby wskrzeszać?
21:22  A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one uległyby zniszczeniu. Chwała Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!

I dlatego muzułmanie rozwalają antyczne posągi innych religii, niszczą kulturowy dobytek cywilizacji…Jeżeli Allah jest taki wszechwładny, to dlaczego wyręcza się bandami barbarzyńców zamiast po prostu pstryknąć palcami i wyplenić z człowieka jakakolwiek inną wiarę? To głupie!

21:23  On nie będzie zapytywany o to, co czyni, a oni będą zapytywani.
21:24  Czy oni wzięli sobie innych bogów, poza Nim? Powiedz: "Dostarczcie wasze dowody! To jest napomnienie dla tych, którzy są ze mną, i napomnienie dla tych, którzy byli przede mną." Ale większość z nich nie zna prawdy i oni się odsuwają.
21:25  My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!"

Typowe. Dla innych wymagacie takiego poziomu dowodów jakby to była kwestia życia i śmierci…ale dla swojego Boga – eee, tam, wystarczy jedna książka…

21:26  Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna." Niech On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem!

Nawiązanie do Jezusa…

21:27  Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz.
21:28  On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim.
21:29  A ktokolwiek z nich powie: "Ja jestem bogiem, poza Nim!" - to temu My zapłacimy Gehenną. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym!

Czyli piekło dla bałwochwalców…już wkrótce, piekło nie będzie wystarczające, trzeba będzie im to przyspieszać…gwałtownie…

21:30  Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody każdą żyjącą rzecz? Czyż oni nie uwierzą?
21:31  I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała z ludźmi.

Płaskomózgowie nie płaska ziemia…

21:32  I uczyniliśmy na niej wąwozy jako drogi. Być może, oni pójdą drogą prostą! I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym~ lecz oni się odwracają od Naszych znaków.
21:33  On jest Tym, który stworzył: noc i dzień, słońce i księżyce: - Wszystko żegluje po orbicie.

Niespójność...jak można orbitować wokół płaskiej ziemi…to chyba błąd w tłumaczeniu…

21:34  My nie daliśmy nieśmiertelności żadnemu człowiekowi przed tobą. Czyżbyś ty miał umrzeć, a oni mieliby być nieśmiertelni?
21:35  Każda dusza zakosztuje śmierci. My doświadczamy was złem i dobrem, dla wypróbowania, i wy do Nas będziecie sprowadzeni.

Czyli nie tylko dobre rzeczy to zasługa Allaha, złe też. Stoi to jasno!

21:36  Kiedy widzą cię ci, którzy nie wierzą, biorą cię jedynie za przedmiot szyderstwa: "Czy to ten, który tak lekceważąco wspomina waszych bogów?" Oni nie wierzą w napomnienie Miłosiernego.
21:37  Człowiek został stworzony z pośpiechu! Ja pokażę wam niebawem Moje znaki; nie żądajcie więc ode Mnie pośpiechu!

To widać. Jesteśmy dość nieudanym stworzeniem…

21:38  Oni mówią: "Kiedyż się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni?!"
21:39  O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali tę chwilę, kiedy nie będą mogli odwrócić ognia ani od swoich twarzy, ani od swoich pleców - i nie będą wspomożeni!
21:40  Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie; i nie będą w stanie jej odwrócić ani nie będzie im dana żadna zwłoka!

Czyli nie dowiemy się kiedy to będzie? Zatem ta przepowiednia jest gówno warta. JA mogę dziś przepowiedzieć wszystkim – ktoś z waszych bliskich umrze na raka, nie powiem Wam kiedy i na jakiego raka, ale tak będzie. A teraz oddawajcie mi pokłony, bo jestem prorokiem Boga…słabe!!!

21:41  Wyśmiewano już posłańców przed tobą, lecz szyderców objęło to, z czego się wyśmiewali.

Prawda i radość z obnażania kłamców. Fajnie!

21:42  Powiedz: "Kto uchroni was w ciągu nocy i dnia przed Miłosiernym?" Lecz oni, przeciwnie; odwracają się od napomnienia swego Pana.
21:43  Czy oni mają bogów, którzy ich obronią przed Nami? Oni nie potrafią pomóc sobie samym, ani też nie mogą mieć przeciwko nam sprzymierzeńca.
21:44  Pozwoliliśmy używać dóbr tego świata - im i ich ojcom - jak długo potrwa ich życie. Czy oni nie widzą, że My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni zatem być zwycięzcami?

Wszyscy umrzemy – to fakt. Ale wykorzystywanie tego faktu jako narzędzia w manipulowaniu ludźmi do własnych celów jest ohydne i poniżej godności jakiejkolwiek empatycznej jednostki.


21:45  Powiedz: "Ja was tylko ostrzegam przez objawienie. Lecz nie słyszą wezwania głusi, kiedy są ostrzegani."
21:46  A jeśli dosięgnie ich tchnienie kary twojego Pana, to z pewnością oni powiedzą: "Biada nam! Byliśmy niesprawiedliwi!"
21:47  My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. Żadna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciężar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający!

No jasne. A najważniejszym ciężarkiem będzie wiara i oddawanie pokłonów Allahowi…bez tego i tak przegrałeś!

21:48  Daliśmy już Mojżeszowi i Aaronowi rozróżnienie i światłość, i napomnienie dla ludzi bogobojnych;

I się zaczyna…omijam!

21:49  Dla tych, którzy się boją swego Pana w skrytości, którzy są niespokojni z powodu Godziny.
21:50  To jest błogosławione napomnienie, które zesłaliśmy. Czyż wy je odrzucicie?
21:51  I daliśmy Abrahamowi jego prawość, i My znaliśmy jego.
21:52  Oto powiedział on swemu ojcu i swemu ludowi: "Cóż to są te posągi, którym się kłaniacie?"
21:53  Powiedzieli: "Zastaliśmy naszych ojców składających im cześć."
21:54  On powiedział: "Wy i wasi ojcowie byliście z pewnością w jawnym zabłądzeniu!"
21:55  Oni powiedzieli; "Czy ty przyszedłeś do nas z prawdą, czy też jesteś z liczby tych, którzy się zabawiają?"
21:56  Powiedział: "Tak! Wasz Pan jest Panem niebios i ziemi; On jest Tym, który je stworzył, a ja jestem z liczby tych, którzy są tego świadkami.
21:57  I przysięgam na Boga, iż przygotuję podstęp przeciw waszym bożkom, jak tylko odwrócicie się plecami."
21:58  I rozbił ich w kawałki, z wyjątkiem głównego z nich - być może, oni do niego powrócą.
21:59  Oni powiedzieli: "Kto postąpił tak z naszymi bogami? Zaprawdę, on jest z liczby niesprawiedliwych!"
21:60  Oni powiedzieli: "Słyszeliśmy młodzieńca, zwanego Abrahamem, który wspominał o nich."
21:61  Oni powiedzieli: "Przyprowadźcie go tu przed oczy ludzi, być może, oni zaświadczą!"
21:62  Oni powiedzieli: "Czy to ty, Abrahamie, postąpiłeś tak z naszymi bogami?"
21:63  On powiedział: "Ależ przeciwnie! To uczynił ten główny z nich. Zapytajcie ich więc, jeśli oni mogą mówić!"
21:64  Oni zwrócili się do samych siebie i powiedzieli: "Wy jesteście niesprawiedliwi."
21:65  Potem, zmieszani, zwiesili głowy: "Ty przecież wiesz, iż oni nie mówią."
21:66  On powiedział: "Czy wy więc czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest wam ani w niczym pożyteczne, ani w niczym szkodliwe?
21:67  Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy się nie zastanowicie?"
21:68  Oni powiedzieli: "Spalcie go! Pomóżcie waszym bogom, jeśli chcecie działać!"
21:69  Powiedzieliśmy: "O ogniu! Bądź chłodem i pokojem dla Abrahama!"
21:70  Oni chcieli przygotować jakiś podstęp, lecz My uczyniliśmy ich najbardziej stratnymi.
21:71  Uratowaliśmy jego i Lota, wprowadzając ich do ziemi, którą pobłogosławiliśmy dla światów.
21:72  I daliśmy jemu Izaaka i Jakuba jako podarunek, i wszystkich uczyniliśmy sprawiedliwymi.
21:73  I ustanowiliśmy ich przywódcami prowadzącymi drogą prostą, według Naszego rozkazu. I objawiliśmy im sposób czynienia dobrych dzieł i odprawiania modlitwy, i dawania jałmużny. Oni byli Naszymi czcicielami.
21:74  A Lotowi daliśmy mądrość i wiedzę i uratowaliśmy go z miasta, które popełniało szpetne czyny; byli oni bowiem ludźmi zła, szerzącymi zgorszenie.
21:75  I wprowadzaliśmy go do Naszego miłosierdzia. Zaprawdę, on był z liczby sprawiedliwych!
21:76  I Noego... Kiedy wzywał Nas dawniej, wysłuchaliśmy go. I wyratowaliśmy jego i jego rodzinę od strasznego nieszczęścia.
21:77  Obroniliśmy go przed ludźmi, którzy za kłamstwo uznali Nasze znaki. Zaprawdę, oni byli ludźmi zła, przeto potopiliśmy ich wszystkich razem.
21:78  I Dawida, i Salomona... Kiedy oni obydwaj sądzili w sprawie pola uprawnego, które zniszczyła trzoda należąca do obcych ludzi, My byliśmy świadkami ich sądu.
21:79  I daliśmy to wszystko do zrozumienia Salomonowi, i obydwom daliśmy mądrość i wiedzę. I podporządkowaliśmy góry, by wraz z Dawidem głosiły chwałę, i ptaki - tak uczyniliśmy!
21:80  Nauczyliśmy go sporządzania dla was kolczugi, by ochraniała was przed waszą wzajemną gwałtownością. A czy wy jesteście wdzięczni?
21:81  A Salomonowi - wiatr gwałtownie wiejący, który płynie na Jego rozkaz ku ziemi, której pobłogosławiliśmy. My wiedzieliśmy o każdej rzeczy.
21:82  A spośród szatanów - tych, którzy się zanurzali w morzu dla niego, i oprócz tego pełnili jeszcze inne czynności, a My czuwaliśmy nad nimi.
21:83  I Hioba... kiedy wzywał on swojego Pana: "Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!"
21:84  I wysłuchaliśmy go, i odsunęliśmy od niego utrapienie, które go dręczyło; i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą; przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.
21:85  I Isma`ila, Idrisa i Zu'I-Kifla... - wszyscy oni byli z liczby cierpliwych.
21:86  I wprowadziliśmy ich do Naszego miłosierdzia: oni przecież byli z liczby sprawiedliwych.
21:87  I Jonasza... kiedy poszedł zagniewany, myśląc, że My nie mamy żadnej władzy nad nim. I zawołał w ciemnościach: "Nie ma boga, jak tylko Ty! Tobie niech będzie chwała! Zaprawdę, byłem wśród niesprawiedliwych!"
21:88  I wysłuchaliśmy go, i wyratowaliśmy go od utrapienia. W ten sposób ratujemy wiernych!
21:89  I Zachariasza... kiedy wołał do swego Pana: "Panie mój! Nie pozostawiaj mnie samego! Ty jesteś najlepszy z dziedziców."
21:90  I wysłuchaliśmy go. Daliśmy mu Jana, gdyż uczyniliśmy zdolną do rodzenia jego żonę. Zaprawdę, oni byli gorliwi w czynieniu dobra; wzywali Nas z tęsknotą i z obawą; i byli pokorni przed Nami.
21:91  I tę, która zachowała swoją czystość.. My tchnęliśmy w nią nieco z Naszego Ducha. I uczyniliśmy ją i jej Syna znakiem dla światów!
21:92  Zaprawdę, ten wasz naród - to naród jedyny! I Ja jestem waszym Panem, przeto czcijcie Mnie!
21:93  Lecz oni rozdzielili się między sobą, choć wszyscy do Nas powrócą.
21:94  A jeśli kto czyni dobre dzieła i jest wierzącym, jego gorliwość nie będzie odrzucona i My, z pewnością, mu to zapiszemy!

Chyba już koniec tych plagiatowanych głupot…
Jak czyni dobro ale nie wierzy – wtedy do piekła!


21:95  Zakazano mieszkańcom .wszelkiego miasta, jakie zniszczyliśmy, - powrócić,
21:96  Dopóki Gog i Magog nie zostaną wypuszczeni; wtedy oni będą śpieszyć z każdego wzgórza.
21:97  I przybliżyła się obietnica prawdziwa; oto zastygły z przerażenia spojrzenia tych, którzy nie uwierzyli: Biada nam! My nie dbaliśmy o to. Przeciwnie, byliśmy niesprawiedliwi!"
21:98  Zaprawdę, wy i to, co czcicie poza Bogiem, będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie!

Mówiłem. Tylko Allah…

21:99  Gdyby oni byli naprawdę bogami, to by tutaj nie przybyli. Oni wszyscy pozostaną tam na wieki!
21:100 Tam będą oni wydawać jęki, ale nie będą niczego słyszeć.

Luzik…ale jak nikt nie słyszy Twoich jęków to nadal jęczysz, czy już nie jęczysz?

21:101 Zaprawdę, ci, którzy już wcześniej otrzymali od Nas najpiękniejszą nagrodę - będą od niej oddaleni!
21:102 Nie usłyszą nawet jej syczącego odgłosu; będą się znajdować wśród tego, czego pragnęły ich dusze - nieśmiertelni!

Naobiecuj, naobiecuj…zaraz będziesz stawiał dodatkowe warunki…

21:103 Nie zasmuci ich ogromne przerażenie i spotkają ich aniołowie: "To wasz Dzień, który wam został obiecany!"
21:104 Tego Dnia My zwiniemy niebo, tak jak się zwija zwoje ksiąg. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie, My je powtórzymy - według Naszej obietnicy. Zaprawdę, My tego dokonujemy!

Wiem, że nie powiesz kiedy to będzie…ale nieba nie da się zwinąć, bo nie jest płaskie ty jełopie! Allah Ci tego nie powiedział? Sam nie wie, czy uważa, że nie skumasz, bo jesteś głupim pastuchem?


21:105 I pisaliśmy już w Psalmach, po napomnieniu: "Moi słudzy sprawiedliwi odziedziczą ziemię."
21:106 Zaprawdę, w tym jest obwieszczenie dla ludzi, którzy są czcicielami!
21:107 My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!

Miłosierdzie…zabijanie ludzi tylko dlatego, że nie uwierzyli w tezy kretyna Mahometa? Niezłe miłosierdzie…

21:108 Powiedz: "Zostało mi tylko objawione, iż wasz Bóg jest Bogiem Jedynym. Czy jesteście więc całkowicie poddani?"
21:109 A jeśli oni się odwrócą, to powiedz: "Głosiłem wszystkim jednakowo. Nie wiem, czy jest blisko, czy daleko to, co wam zostało obiecane."

Nie głosiłeś wszystkim. Nigdy! Zawsze wybrani słyszeli twoje kazania…gdzie reszta świata?

21:110 On wie, co jest jawnie powiedziane, i On wie, co wy ukrywacie.
21:111 Ja nie wiem; być może, to jest dla was próba i używanie do pewnego czasu.

Jedyne prawdziwe zdanie do tej pory „Ja nie wiem”. Brawo!!! Ponad 70 sur i pierwsze uczciwe i szczere zdanie…

21:112 Powiedz: "Panie mój ! Rozsądź według prawdy! Nasz Pan jest Miłosierny. U Niego należy szukać pomocy przeciwko temu, co wy opisujecie."

Pomoc przeciwko słowu, historyjki? Przestańcie być takimi pizdusiami wobec opowiastek, to może łatwiej będzie wam się żyło na ziemi…

Na dziś tyle! Do zobaczenia za tydzień…jak mi głowy do tej pory muzułmanie nie utną J

Salam Alejkum ;)