niedziela, 8 marca 2015

Szkółka Niedzielna: Koran XLVII

Dziś kończymy okres mekkański...jupi!!! Przy okazji przypomnę Wam o jednej zasadzie Islamu. Mowa o regule abrogacji. Stąd przyjęcie przeze mnie metody chronologicznej w prezentowaniu sur. Dogmat abrogacji mówi, że jeśli w Koranie znajdują się wersety lub reguły, które są ze sobą sprzeczne, to późniejsze teksty anulują wcześniejsze. Czyli jeśli we wczesnych surach prorok mówi o tolerowaniu innych wiar, ale później mówi o zabijaniu bałwochwalców, muzułmanin nie może sobie wybrać wersji postępowania, bo późniejsze zasady anulują wcześniejsze. To działa oczywiście też w przypadku gdy stanowisko mięknie, ale tego nie uraczymy w Koranie...co to, to nie.. to jedziemy!


Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN


(Chr 85; Tr 29) Pająk – Al-Ankabut

29:1 Alif. Lam. Mim.

Hau, hau, miau, miau...dawno tego nie robiłem :)

29:2 Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: "Uwierzyliśmy!" - i nie będą poddani próbie?

A w jaki sposób sprawdzicie, czy mówią prawdę? Przecież wiara to jedynie forma deklaracji…

29:3 Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!

Jasne...na pewno zna. Ale musi sprawdzać, bo nie jest pewny. To znaczy, nie zna i sprawdza…

29:4 Czy ci, którzy popełniają złe czyny, sądzą, iż Nas uprzedzą? Jakże złe jest to, co oni sądzą!

Opinia jest złem? Od kiedy?

29:5 Kto spodziewa się spotkania Boga - to przecież termin Boga nadejdzie! On jest Słyszący, Wszechwiedzący!
29:6 Kto usilnie walczy, walczy dla siebie samego. Zaprawdę, Bóg jest Bogaty, nie potrzebuje światów!

To po co mu ten? Bez sensu…

29:7 Tym, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła - My odpuścimy ich złe czyny i wynagrodzimy ich czymś piękniejszym niż to, co oni czynili.

Znowu – możesz być bydlakiem, zabójcą i pedofilem, to nie ma znaczenia, jak się nawrócisz – do raju...brawo!

29:8 Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to, żebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to, czego ty nie znasz - to ich nie słuchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja wam obwieszczę, co czyniliście.

Dobro względem rodziców? A jak rodzice Cie biją, wykorzystują seksualnie lub zagrażają twojemu życiu to też?

29:9 I tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, My z pewnością wprowadzimy między szczęśliwych!

Co to za szczęście…

29:10 Wśród ludzi są tacy, którzy mówią: "Uwierzyliśmy w Boga!" Ale kiedy im przyjdzie cierpieć dla Boga, to biorą prześladowanie ze strony ludzi za karę Boga. A kiedy przyjdzie pomoc od twego Pana, to oni z pewnością powiedzą: "My przecież byliśmy z wami!" Czyż Bóg nie wie najlepiej, co kryje się w piersiach światów?!

Przecież wszystko dzieje się za pozwoleniem, zgodnie z wolą i planem Boga. Więc jeśli obwiniamy boga to za wszystko, nie tylko za dobre rzeczy, jakie nam się trafiają!

29:11 Bóg zna przecież tych, którzy uwierzyli, i On dobrze zna obłudników!
29:12 Mówią ci, którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli: "Idźcie naszą drogą, a my poniesiemy wasze grzechy." Lecz oni nie poniosą żadnego z ich grzechów. Oni są kłamcami!

Moment! Jeśli ja pogadam z muzułmaninem i powiem mu – słuchaj stary, wiem, że nie możesz tego zrobić, ale ja to zrobię i wtedy podzielimy się zyskiem – to on też ma grzech? Przecież nic nie zrobił…

29:13 Oni poniosą swoje ciężary i inne ciężary ze swoimi ciężarami. W Dniu Zmartwychwstania zażąda się od nich rachunku z tego, co oni zmyślali.

No to będzie miał trochę Mahomet na sumieniu…

29:14 Wysłaliśmy już Noego do jego ludu, i przebywał on wśród nich tysiąc lat bez pięćdziesięciu. I pochwycił ich potop, ponieważ byli niesprawiedliwi.
29:15 Uratowaliśmy Noego i tych, którzy się z nim znajdowali na statku; i uczyniliśmy go znakiem dla światów.
29:16 I Abrahama! Oto powiedział on do swego ludu: "Czcijcie Boga! Bójcie się Go! O, gdybyście wiedzieli, jakie to dla was dobro."

Znowu te banialuki biblijne!

29:17 Wy czcicie bałwany, poza Bogiem i stwarzacie kłamstwo. Zaprawdę, ci, których czcicie poza Bogiem, nie są w stanie dać wam zaopatrzenia. Poszukujcie więc zaopatrzenia u Boga, czcijcie Go i dziękujcie Mu! Do Niego będziecie sprowadzeni!

Ale nie zaprzeczasz ich istnieniu? Dziwne…

29:18 A jeśli zadajecie kłam - to przecież zadawały już kłam inne narody przed wami. Na posłańcu ciąży tylko obowiązek jasnego obwieszczenia.
29:19 Czyż oni nie widzieli, jak Bóg daje życie przez pierwsze stworzenie, a potem daje je ponownie? Zaprawdę, to dla Boga jest łatwe!

Chyba jednak nie, skoro potrzebuje obrońców, posłańców, cudów i innych bzdur, żeby ludzie uwierzyli…

29:20 Powiedz: "Wędrujcie po ziemi i popatrzcie, jak On zaczął stworzenie. Potem Bóg spowoduje następne powstanie. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!"

Tylko jakoś nie potrafi się pokazać i udowodnić swojego istnienia...czyli chyba nie jest taki wszechwładny. Ale pewnie zaraz powiecie, że nie chce tego zrobić. Tylko od razu stawia to pytanie – dlaczego? Skoro zależy mu na zbawieniu ludzie i tym, zęby ludzie w niego wierzyli – to najbardziej racjonalna decyzja. Ups..zapomniałem, że bóg nie jest racjonalny…

29:21 On karze tego, kogo chce, i okazuje miłosierdzie, komu chce.

Nie ważne co robisz i czy wierzysz...jak będzie miał dobry humor to zbawi ateistę. Tak?

29:22 Do Niego zostaniecie skierowani. I nie potraficie pozbawić Go władzy ani na ziemi, ani w niebie. I wy nie macie; poza Bogiem, żadnego opiekuna ani pomocnika.

Nie można pozbawić kogoś czegoś, czego nie ma…

29:23 A ci, którzy nie wierzą w znaki Boga i w spotkanie z Nim - tacy zwątpili w Moje miłosierdzie. To są ci, których czeka kara bolesna!
29:24 I odpowiedzią jego ludu było tylko to, iż powiedzieli: "Zabijcie go lub spalcie go!" Lecz Bóg uratował go od ognia. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy wierzą!

Gdzie to było? Kogo uratował, kiedy? Co to za bzdura!

29:25 On powiedział: "Wzięliście sobie, poza Bogiem, bałwanów, jako znak wzajemnej miłości w życiu tego świata. Potem, w Dniu Zmartwychwstania, będziecie się wyrzekać jedni drugich i będziecie się wzajemnie przeklinać. Waszym miejscem schronienia będzie ogień i nie będziecie mieli pomocników."
29:26 Lot uwierzył mu i powiedział: "Ja wywędruję do mojego Pana. Zaprawdę, On jest Potężny, Mądry!"

Znowu biblia...po co te zapychacze? Przeskakuję, nie mam nawet odrobiny chęci komentowania czegoś, co milion razy komentowane już było...dajcie jakaś nowa treść!

29:27 I daliśmy Abrahamowi Izaaka i Jakuba, i ustanowiliśmy w jego potomstwie dar proroczy i Księgę. Daliśmy mu nagrodę na tym świecie, a w życiu ostatecznym on będzie, z pewnością, między sprawiedliwymi.
29:28 I Lota! Oto powiedział on do swego ludu: "Wy, zaprawdę, popełniacie taką szpetotę, jakiej nie popełnił przed wami nikt spośród światów.
29:29 Czy wy rzeczywiście przychodzicie do mężczyzn? i uprawiacie rozbój na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to, co godne potępienia?" Jedyną odpowiedzią tego ludu były słowa: "Sprowadź na nas karę Boga, jeśli jesteś prawdomówny!"
29:30 On powiedział: "Panie mój! Dopomóż mi przeciw temu ludowi, który szerzy zgorszenie!"
29:31 A kiedy przyszli Nasi posłańcy do Abrahama, z dobrą nowiną, powiedzieli: "My wytracimy mieszkańców tego miasta, ponieważ oni są niesprawiedliwi."
29:32 On powiedział: "Przecież Lot jest w nim!" I powiedzieli: "My wiemy lepiej, kto jest w nim. Uratujemy jego i jego rodzinę, z wyjątkiem jego żony, która będzie wśród pozostających w tyle."
29:33 A kiedy Nasi posłańcy przyszli do Lota, on się zmartwił o nich, bo nie mógł ich uchronić. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj się i nie smuć! My uratujemy ciebie i twoją rodzinę, z wyjątkiem twojej żony; ona będzie wśród pozostających w tyle.
29:34 Oto my spuścimy na mieszkańców tego miasta plagę z nieba za to, iż szerzyli zepsucie."
29:35 I zostawiliśmy z tego miasta znak jasny dla ludzi, którzy są rozumni.
29:36 I do Madianitów - ich brata Szu`ajba, który powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Oczekujcie z nadzieją Dnia Ostatniego! Nie szerzcie na ziemi zgorszenia!"
29:37 Lecz oni uznali go za kłamcę. Toteż pochwycił ich straszny wstrząs i znaleźli się rankiem w swoich domostwach leżący nieruchomo na piersiach.
29:38 I podobnie ludy Ad i Samud - to stało się dla was jasne na widok ich mieszkań. - Szatan upiększył im ich działania i sprowadził ich z drogi, chociaż widzieli jasno.
29:39 I podobnie Karun, Faraon i Haman. Przyszedł do nich Mojżesz z jasnymi dowodami, lecz oni wbili się w dumę na ziemi. I nie byli tymi, którzy by potrafili Nas wyprzedzić.
29:40 Pochwyciliśmy każdego z nich z powodu jego grzechu: na niektórych zesłaliśmy huragan niosący kamienie;. niektórych pochwycił krzyk; niektórych z nich kazaliśmy pochłonąć ziemi; a niektórych zatopiliśmy. I to nie Bóg wyrządził im niesprawiedliwość, lecz oni sami sobie wyrządzili niesprawiedliwość.
29:41 I ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza Bogiem, są podobni do pająka, który przygotował sobie dom. A przecież dom pająka jest najnędzniejszym z domów. Gdyby oni byli wiedzieli!

Co to za dyskryminacja pająków! Ja sobie wypraszam! Nie zgadzam się na gatunkowy rasizm!

29:42 Zaprawdę, Bóg wie, że to, co oni wzywają poza Nim, jest niczym. A On jest Potężny, Mądry!
29:43 To są przypowieści, które my przytaczamy ludziom, lecz rozumieją je tylko posiadający wiedzę.

Tu nie ma nic do rozumienia! Trzeba być łatwowiernym i tępym idiotą, żeby w to uwierzyć…pominę już niski albo żaden standard dowodowy…

29:44 Bóg stworzył niebiosa i ziemię prawdziwie. Zaprawdę, w tym jest znak dla wierzących!
29:45 Głoś to, co ci zostało objawione z Księgi i odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości! A wspominanie Boga jest większe. Bóg wie, co wy robicie.

WOW! Modlitwa sprawi, że będę ładniejszy? Ciekawe...idę się pomodlić…………….niestety...nadal jestem brzydki...kłamstwo!

29:46 I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi inaczej, jak w sposób uprzejmy - z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi - i mówcie: "Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane, i w to, co wam zostało zesłane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Mu całkowicie poddani."

Uprzejmość dla Żydów i chrześcijan? To dobre...zobaczymy kiedy to odszczekają…

29:47 Podobnie tobie zesłaliśmy Księgę. Ci, którym daliśmy Księgę, wierzą w nią. Są tu też tacy, którzy wierzą w nią; a odrzucają Nasze znaki tylko niewierni.

Nie tylko, nie tylko...ale jak masz słabe „znaki”, to czego się spodziewasz…

29:48 Ty nie recytowałeś przedtem żadnej Księgi ani nie kreśliłeś jej swoją prawicą. Dlatego też zwolennicy fałszu powątpiewają.

Tylko lewicą. I tutaj popełniłeś błąd! Wszyscy wiemy, że lewica jest niedobra, a mańkuci to nasienie szatana!

29:49 Ależ tak, to są znaki jasne w piersiach tych, którym dano wiedzę; jedynie niesprawiedliwi odrzucają Nasze znaki.

To są znaki jasne dla tych, którzy nie mają wiedzy!

29:50 Oni mówią: "O, gdyby jemu zostały zesłane znaki od jego Pana!" Powiedz: "Znaki są jedynie u Boga, a ja jestem tylko jawnie ostrzegającym!"
29:51 Czy im nie wystarczy, że zesłaliśmy tobie Księgę, która im jest recytowana? Zaprawdę, w tym jest miłosierdzie i napomnienie dla ludzi, którzy wierzą.

Nie wystarczy. Książka nie jest dowodem!

29:52 Powiedz: "Bóg wystarczy jako świadek między mną a wami! On zna, co jest w niebiosach i co jest na ziemi. A ci, którzy wierzą w fałsz, a nie wierzą w Boga, poniosą stratę."
29:53 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary. Gdyby termin nie został wyznaczony, to już przyszłaby na nich kara. I ona z pewnością przyjdzie do nich znienacka, nie będą jej nawet przeczuwać.
29:54 Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary, a, zaprawdę, Gehenna obejmie niewiernych!

Po raz setny – dlaczego zatem muzułmanie zabijają niewiernych, dlaczego przyspieszają karę? Łamią nakazy proroka i Allaha?

29:55 Tego Dnia, kiedy ogarnie ich kara, od góry i od dołu, On im powie: "Zakosztujcie tego, co czyniliście!"
29:56 O słudzy Moi, którzy uwierzyliście! Zaprawdę, ziemia Moja jest szeroka, przeto czcijcie Mnie!

To jest klucz – narcyzm jak cholera!

29:57 Każda dusza zakosztuje śmierci; potem do Nas zostaniecie sprowadzeni.
29:58 A tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła - umieścimy w Ogrodzie, w komnatach, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na wieki. Jakże wspaniała nagroda trudzących się!
29:59 - tych, którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu Panu.
29:60 Ileż to jest zwierząt, które nie przygotowują sobie zaopatrzenia, a Bóg daje zaopatrzenie im i wam. On jest Słyszący, Wszechwiedzący!

Zaraz padnę – zamiast się chwalić i puszyć podaj jakieś przykłady, dowody!

29:61 Jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię i kto podporządkował słońce i księżyc?", oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Jakże mogli oni dać się oszukać!
29:62 Bóg daje hojnie zaopatrzenie temu, komu chce ze Swoich sług - i je wymierza. Zaprawdę, Bóg jest o każdej rzeczy Wszechwiedzący!
29:63 Jeśli ich zapytasz: "Kto spuścił z nieba wodę i ożywił dzięki niej ziemię po jej śmierci?", z pewnością odpowiedzą: "Bóg. Powiedz: "Chwała niech będzie Bogu!" Lecz większość z nich nie rozumie.

Wiemy po prostu lepiej...bo wiemy więcej.

29:64 Życie tego świata jest tylko zabawą i grą, a, zaprawdę, siedziba ostateczna jest prawdziwym życiem! Gdyby oni wiedzieli!

Czyli srać na wszystko i wszystkich...BUM!

29:65 Kiedy wsiadają na statek, to wzywają Boga, wyznając szczerze Jego religię. Lecz kiedy doprowadzi ich szczęśliwie na suchy ląd, oni wtedy dodają Mu współtowarzyszy;

Niczego nie dodają – polegają na technice, umiejętnościach i wiedzy.

29:66 Aby nie dziękować za to, co im daliśmy, i aby używać. Niebawem oni się dowiedzą!
29:67 Czyż nie widzieli, że uczyniliśmy sanktuarium miejscem bezpiecznym, podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani? Czyżby oni wierzyli w fałsz, a nie wierzyli w dobroć Boga?

Ciekawe kto ich rabował. Bo ja czytałem, że muzułmanie za czasów Mahometa byli istną plagą jeśli chodzi o napadanie na karawany, kupców i zwykłych ludzi.

29:68 A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto wymyślił kłamstwo? albo ten, kto za kłamstwo uznał prawdę, kiedy ona do niego przyszła? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla niewiernych?
29:69 A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnością poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawdę, Bóg jest z czyniącymi dobro!

No tutaj już przesadził – karanie wiecznym potępieniem za brak wiary nie jest dobrem, jest nieprzystająca torturą za posiadanie wątpliwości. Wiec nie wyjeżdżaj mi z dobrocią!


(Chr 86; Tr 83) Oszuści – Al-Mutaffifuna

83:1 Biada oszustom!
83:2 Tym, którzy kiedy otrzymują, domagają się od ludzi pełnej miary;
83:3 A kiedy mierzą lub ważą dla nich, to przyczyniają się do ich straty.

A ni wspomnisz o tych, którzy własne ambicje polityczne przekuwają w kult religijny?

83:4 Czyż oni nie myślą, iż będą wskrzeszeni
83:5 Dnia wielkiego,
83:6 Dnia, kiedy ludzie staną przed Panem światów?
83:7 Wcale nie! Zaprawdę, księga ludzi występnych znajduje się w Sidżdżinie!
83:8 A co ciebie pouczy, co to jest Sidżdżin?
83:9 To jest księga zapisana.

Tylko, że Mahomet nie umiał czytać, więc nie wie, co tam jest zapisane...domyśla się lub konfabuluje.

83:10 Biada tego Dnia tym, którzy pomawiają o kłamstwo;
83:11 Tym, którzy uważają za kłamstwo Dzień Sądu!
83:12 Za kłamstwo uważa go tylko każdy człowiek występny, grzeszny.

Prawda wymaga jakichś dowodów, nie zapewnień...wiec brak wiary nie jest kłamstwem. Nie myl pojęć tępa dzido!

83:13 Kiedy mu recytują Nasze znaki, on mówi: "To są baśnie praojców!"

No właśnie!

83:14 Ależ nie! Przeciwnie, rdza uczynków pokryła ich serca.
83:15 Wcale nie! Zaprawdę, oni tego Dnia będą oddzieleni od swego Pana!
83:16 Potem będą się palić w piekle!

Przestrasz ich – tak, to potrafisz…

83:17 Wtedy będzie im powiedziane: "To jest to, co uważaliście za kłamstwo!"
83:18 Wcale nie tak! Zaprawdę, księga sprawiedliwych jest w Illijjun!
83:19 A co ciebie pouczy, co to jest Illijjun?
83:20 To jest księga zapisana.

Następny tomik kijowych wierszyków?

83:21 Będą świadkami jej owi blisko dopuszczeni.
83:22 Zaprawdę, sprawiedliwi zaznają szczęśliwości;
83:23 Spoczywając na łożach, będą spoglądać;
83:24 Na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości.
83:25 Będą pojeni winem szlachetnym, pieczętowanym;
83:26 Pieczęcią jego będzie piżmo - niech się starają pragnący tego, współzawodnicząc pilnie w staraniach -
83:27 A domieszką jego będzie woda z Tasnim
83:28 - źródła, z którego pić będą owi blisko dopuszczeni.

Wino zapieczętowane piżmem? Z wodą? Co to za breja!

83:29 Zaprawdę, ci, którzy zgrzeszyli, naśmiewali się z tych, którzy uwierzyli;
83:30 Kiedy przechodzili mimo nich, wymieniali między sobą spojrzenia;
83:31 A kiedy powracali do swoich domowników, stroili żarty.
83:32 A kiedy ich widzieli, mówili: "Zaprawdę, oni są zbłąkani!"

Nie zbłąkani tylko obłąkani ;)

83:33 Lecz oni nie zostali posłani, aby być ich stróżami.
83:34 Jednak dzisiaj ci, którzy uwierzyli, śmieją się z niewiernych;
83:35 Spoczywając na łożach, spoglądają.

Pokaż mi to. Gdzie oni są, gdzie sobie leżą i się śmieją? Bo jakoś nie zobaczyliśmy do tej pory żadnego muzułmanina lezącego w Raju w towarzystwie nałożnic i pijących (ohydne) piżmowe wino z wodą…

83:36 Czyż niewierni zostali wynagrodzeni za to, co czynili?

Sami się nagradzamy i mamy w dupie łaskę jakiegoś bożka!Za tydzień zaczynamy ostrą jazdę...okres medyński to gwarantuje! Papulki!