piątek, 10 kwietnia 2015

Niepoprawnie Skomentowana BIBLIA część LI


Zobaczymy czy Mojżesz w końcu umrze i Izrael wejdzie do ziemi obiecanej…i poznamy pewnie bliżej Jozuego. On ma być następcą schizotypka Mojszego…jedziemy!!!

Rozdział 28

1 Pan mówił tak do Mojżesza:
2 Oznajmij Izraelitom następujące rozporządzenie: Czuwajcie nad tym, by składać Mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane, na miłą woń dla Mnie.

Czuję wyliczankę i już mam wkurwa…

3 Oznajmij im: Ofiary spalane, które winniście składać Panu, są następujące: dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną.
4 Jedno jagnię ma być złożone na całopalenie rano, a drugie wieczorem.

Codziennie! Co to za zamordyzm…ja rozumiem, że kapłani są głodni, ale codziennie!

5 Do tego jako ofiara z pokarmów dziesiąta część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą według miary jednej czwartej hinu oliwy wyciśniętej z oliwek.
6 To jest ustawiczne całopalenie, które już na górze Synaj składano Panu jako miłą woń ofiary spalanej.
7 Do tego jako ofiara z płynów [wino], w ilości jednej czwartej hinu na każde jagnię. Sycera ma być wylana dla Pana w obrębie świątyni.

Rozlewają alkohol! Co za marnotrawstwo! Chyba, że kapłani mają tam takie rynienki i to spływa do buteleczek z powrotem…i potem mają loty i widzą Boga…

8 Drugie jagnię winieneś ofiarować o zmierzchu. Złóż w ofierze z tymi samymi ofiarami z pokarmów, podobnie jak rano, należącą do nich ofiarę z płynów jako miłą woń ofiary spalanej dla Pana.
9 W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze dwa jagnięta roczne bez skazy z dwiema dziesiątymi efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów, i należącą do tego ofiarę z płynów.
10 To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat, oprócz całopalenia ustawicznego i ofiary z płynów.

Czyli w szabat cztery jagnięta…policzmy…dwa dziennie, plus dwa w szabat…to 16 jagniąt tygodniowo…64 miesięcznie…768 rocznie. Które bydle się tak mnoży, że wystarcza na same ofiary? To jak liczne są te stada, że nie ma to wpływu na dobrostan ludu? A co w przypadku mniejszych społeczności? To jest głupie…zwłaszcza, że domniemane powonienie Bogusia to bajeczka i chodzi o dobrostan kapłanów…tylko i wyłącznie…

11 Każdego pierwszego dnia waszego miesiąca macie złożyć Panu na całopalenie: dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy.
12 Do każdego cielca dodacie trzy dziesiąte [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą jako ofiarę z pokarmów i do barana - dwie dziesiąte [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę z pokarmów;
13 dalej, do każdego jagnięcia jako ofiarę z pokarmów jedną dziesiątą [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą; wszystko jako ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana.
14 Przynależną ofiarą z płynów będzie pół hinu wina na cielca, jedna trzecia - na barana i jedna czwarta - na jagnię. To jest ofiara podczas nowiu księżyca, którą co miesiąc przez wszystkie miesiące roku macie składać.
15 Wreszcie, poza stałą ofiarą całopalną i należącą do niej ofiarą z płynów, winien być złożony Panu w ofierze kozioł jako ofiara przebłagalna.

Dokładamy inne bydlęta…rachunek rośnie, a brzuchy kapłonów puchną…

16 W czternastym dniu pierwszego miesiąca jest Pascha Pana.
17 Piętnastego zaś dnia tegoż miesiąca jest święto, i odtąd przez siedem dni można jeść tylko przaśny chleb.
18 W dniu pierwszym będzie zwołanie święte, i nie wolno wykonywać żadnej pracy.
19 Jako ofiarę spalaną, jako całopalenie dla Pana, winniście wtedy złożyć dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt, a wszystkie one mają być bez skazy.
20 Należąca do tego ofiara z pokarmów ma się składać z najczystszej mąki zaprawionej oliwą: trzy dziesiąte [efy] na każdego cielca, dwie dziesiąte na jednego barana,
21 a jedna dziesiąta na każde z siedmiu jagniąt.
22 Wreszcie jeden kozioł na ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
23 Wszystko to ma być złożone oprócz porannego całopalenia, które jest ustawicznym całopaleniem.
24 Takie ofiary macie składać codziennie przez siedem dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako miłą woń dla Pana: winny być składane oprócz codziennej ofiary całopalenia i należącej do niej ofiary z płynów.
25 Dzień siódmy będzie znowu dniem świętego zwołania, i wtedy żadnej pracy wykonywać nie będziecie.
26 Także w dniu pierwocin, gdy składacie Panu ofiarę z nowego zboża w Święto Tygodni, ma być dla was zwołanie święte; wtedy nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
27 Złóżcie wtedy na ofiarę całopalną jako miłą woń dla Pana dwa młode cielce, barana i siedem jednorocznych jagniąt,
28 do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą - mianowicie trzy dziesiąte [efy] na jednego cielca,
29 dwie dziesiąte na barana i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt.
30 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
31 To wszystko macie złożyć w ofierze oprócz codziennego całopalenia i należącej do niego ofiary z pokarmów <będą dla was bez skazy> wraz z płynnymi ich ofiarami.

Ja mam problem z całym konceptem ofiary dla bóstwa. Bo rozumiem postawienie sprawy jasno – kapłani wykonują jakąś usługę dla społeczności i otrzymują za to od wiernych „zapłatę”. Ale przerzucanie motywacji dla tych darów na wolę Boga, jest głupie…i głupi są ludzie, którzy w to wierzą. Po co jakiemukolwiek Bogu ofiary? Przecież jest wszechmogący, może mieć wszystko! Po co mu te ofiary…ech…i ktoś w to wierzy…płakać się chce…


Rozdział 29

1 W pierwszym dniu siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie Święte; wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień trąbienia.
2 Złożycie wtedy na ofiarę całopalną, jako miłą woń dla Pana, jednego młodego cielca, barana i siedem jagniąt jednorocznych bez skazy,
3 do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie trzy dziesiąte [efy] na jednego cielca, dwie dziesiąte na barana i
4 jedną dziesiątą na każde jagnię.

Moment, zerknę dalej czy to będzie kolejna głupia wyliczanka życzeń kapłanów…tfu, znaczy Bogusia…………tak…sorki…olewam, idę dalej…

5 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, by dokonać za was przebłagania.
6 A to ma być oprócz ofiary całopalnej na nowiu łącznie z ofiarą z pokarmów i oprócz stałej ofiary całopalnej z należącymi do niej ofiarami z pokarmów i płynów według przepisu, jako miła woń ofiar spalanych dla Pana.
7 Również dziesiątego dnia tegoż siódmego miesiąca będziecie mieć zwołanie święte i post; nie wolno też wykonywać żadnej pracy.
8 Na ofiarę całopalną macie złożyć, jako miłą woń dla Pana, młodego cielca, barana i siedem jednorocznych jagniąt; wszystkie one będą bez skazy.
9 Następnie należącą do tego ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę zaprawioną oliwą, a mianowicie trzy dziesiąte [efy] na cielca, dwie dziesiąte na barana
10 i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt.
11 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ofiary przebłagalnej z powodu [Dnia] Przebłagania i ustawicznej ofiary całopalnej oraz należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
12 Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte; nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto Pańskie.
13 Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako miłą woń dla Pana, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy.
14 Do tego odpowiednią ofiarę z pokarmów: najczystszą mąkę, zaprawioną oliwą, a mianowicie: trzy dziesiąte [efy] na każdego z poszczególnych cielców; dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów;
15 i po jednej dziesiątej na każde z czternastu jagniąt;
16 ponadto kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz zwykłych ofiar całopalnych z należącymi do nich ofiarami z pokarmów i płynów.
17 Drugiego dnia: dwanaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jagniąt jednorocznych bez skazy,
18 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z wołów, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
19 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
20 Trzeciego dnia: jedenaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy,
21 do tego należącą ofiarę z pokarmów i <ofiary płynne dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
22 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
23 Czwartego dnia: dziesięć młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy,
24 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
25 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
26 Piątego dnia: dziewięć młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy,
27 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
28 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
29 Szóstego dnia: osiem młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy,
30 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
31 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i dołączonych do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
32 Siódmego dnia: siedem młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy,
33 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
34 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiar płynnych.
35 Ósmego dnia będzie dla was zebranie świąteczne i nie możecie wykonywać żadnej pracy.
36 Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako miłą woń dla Pana dla Pana złożycie: jednego cielca, jednego barana i siedem jednorocznych jagniąt bez skazy,
37 do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne <dołączone do ofiar> z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
38 Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i należących do nich: ofiary z pokarmów i ofiary płynnej.
39 To macie czynić dla Pana w czasie waszych świąt, niezależnie od tego, co ofiarujecie na mocy waszych ślubów, lub jako wasze dobrowolne dary na ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, płynów oraz ofiary biesiadne.

Mam nadzieję, że coś się wydarzy, albo składam walkę na dziś…


Rozdział 30

1 Mojżesz mówił do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakazał.
2 Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: Oto, co nakazuje Pan:
3 Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami.

A jak innej osobie przysięgnie? To może?

4 Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakie zobowiązanie, to w wypadku gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca,
5 a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne.

Czyli o ważności ślubu dziewczyny decyduje to, ze jej tatuś o tym wie i się zgadza? Podłe…

6 Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się, i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw.

No tak…zapomniałem, że kobiety są tutaj własnością…

7 Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała,
8 wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział.

Jak nie tatuś to mąż…biedne kobiety…

9 Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę.

No tak, bezmózgie stworzenie coś tam wygaduje…

10 Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne.
11 Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakie zobowiązanie,
12 a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne.
13 Jeżeli jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej śluby bowiem mąż unieważnił.

Czyli kobieta może obiecywać, przyrzekać, a i tak jak jej facio powie – nie, to dupa z tego…

14 Mąż może unieważnić lub potwierdzić wszelkie śluby i przysięgi żony.
15 Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział.

Stąd zapewne wzięło się głupie powiedzenie – milczenie jest oznaką zgody…

16 Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy.
17 Oto są prawa, które podał Pan Mojżeszowi, [dotyczące spraw] pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy ojcem a jego córką, która jeszcze jako młoda dziewczyna przebywa w domu swego ojca.

Wnioski są jasne…komentarz nie pogrzebny…

I rozczarowanie! Nie umarł Mojżesz, nadal nie wiemy, kim jest Jozue…ale pewnie za tydzień coś już się wyjaśni. Na razie!