czwartek, 4 grudnia 2014

SZARIAT II

Szariat… Czy wstęp jest potrzebny? Chyba nie. Po prostu jedziemy dalej J


Problem 4: Jeśli ktoś wie, że wyrok Mujtahida różnią się od codziennych praktyk, oraz, że niektórzy Mujtahidzi są bardziej zdolni od innych, ale jest niemożliwe ustalenie najzdolniejszego, wtedy powinien działać w oparciu o werdykt już wydany. Jeśli jest niemożliwe działanie z uwzględnieniem tego wyroku, to powinien podążać za oceną Mujtahida, których uchodzi za najlepiej wykształconego, zdolnego. Jeśli ustali, że obydwaj są podobnego poziomu, wtedy ma wybór.

Komentarz: Szok! Muzułmanin może wybrać pomiędzy Hitlerem a Stalinem. WOW! Ale w żadnym wypadku nie wolno mu myśleć samodzielnie!


Problem 5: Są cztery metody pozyskiwania werdyktów Mujtahida:
  • Gdy człowiek słyszy samego Mujtahida.
  • Gdy werdykt Mujtahida jest cytowany przez dwie sprawiedliwe i uczciwe osoby.
  • Gdy człowiek słyszy werdykt od osoby, z której stanowiskiem się zgadza.
  • Poprzez czytanie książki Masae’l (zbiór praw, kodeks), po warunkiem, że zgadza się z prawdziwością książki.


Komentarz: Nie za bardzo kumam, o co chodzi z tym zgadzaniem się. Zapewne chodzi o to, że w głowie muzułmanina, werdykty są zgodne z wykładnią Koranu i Sunny. Oczywiście pojawia się tutaj problem interpretacji, ale jak wiemy, tylko wybrani mogą interpretować Koran, a reszta to barany, wiec nie mamy problemu.


Problem 6:Tak długo jak osoba jest pewna, że werdykt Mujtahida się nie zmienił, może działać zgodnie z tym co jest zapisane w księdze Mujtahida. Jeżeli podejrzewa, że werdykt mógł się zmienić, musi zbadać sprawę.

Komentarz: To jest akurat logiczne.


Problem 7: Jeśli wysoko postawiony, wyedukowany Mujtahid (A’lam Mujtahid) wydaję fatwę (zakaz, klątwę) w jakiejś sprawie, wyznawcy nie mogą działać w zakresie tej fatwy zgodnie z orzeczeniem innego Mujtahida. Jeśli jednak nie wydaje on fatwy, a jedynie ostrzeżenie (Ihtiyat), że człowiek powinien w takiej to, a takiej sytuacji robić coś, na przykład, jeśli mówi, że jako środek zapobiegawczy, w pierwszej i drugiej codziennej modlitwie (Rak'at of the Salat) powinien czytać kompletną Surę po Surze „Hamd”, wyznawca może działać na tej podstawie, co jest nazwane obowiązkowym zapobieganiem (Ihtiyat Wajib) lub działać pod fatwą innego Mujtahida którego słuchanie jest dozwolone. Jeżeli jednak drugi Mujtahid zarządzi, że sama Sura „Hamd” wystarczy, wtedy można nie odmawiać drugiej Sury.

Komentarz: Tutaj zaczynamy widzieć już do jakiego poziomu te werdykty schodzą. A będzie tylko lepiej…


Problem 8: Jeśli A’lam Mujtahid zaobserwuje ostrzeżenie przed lub po wydaniu fatwy, na przykład, jeśli mówi że naczynie nieczyste (Najis) jest raz umyte w wodzie Kurr (około 388 litrów), to staje się czyste (tahir/pak), jednak jako środek zapobiegawczy, powinno być umyte trzy razy, wyznawcy mogą nie działać według ostrzeżenia. Takie ostrzeżenie jest nazywane rekomendowanym (Ihtiyat Mustahab).

Komentarz: Czyli mamy fatwę jako bezwzględny nakaz prawny, zwykłe, obowiązkowe i rekomendowane ostrzeżenia, które są wskazane, ale nie są bezwzględnie wymagane. Niech żyje wolność!


Problem 9: Jeśli Mujtahid umrze, to jego wyznawcy muszą stosować się do jego wytycznych tak, jakby żył. Jeżeli był on bardziej uczony niż żyjący Mujtahid, wyznawca orientujący się w codziennych wyznacznikach kodeksu, musi nadal podążać za werdyktami nieżyjącego Mujtahida. Jeśli jednak żyjący Mujtahid jest lepiej wykształcony, wtedy wyznawca musi się do niego zwrócić o radę i żyć zgodnie z jego werdyktami.

Komentarz: Czyli – niech naszym sędzią będzie trup, skoro nowy jest głupi…


Problem 10: Jeśli ktoś działa zgodnie z fatwą Mujtahida w danej kwestii, a po jego śmierci zaczyna wyznawać innego Mujtahida, nie może działać zgodnie z fatwą martwego Mujtahida.

Komentarz: Czyli nie można zaczerpnąć z mądrości dwóch uczonych. Trzeba albo słuchać trupa, albo całkowicie oddać się pod sądy nowego tyrana.


Problem 11: Obowiązkiem wyznawcy jest znajomość kodeksu dotyczącego spraw codziennych.

Komentarz: Zbędny


Tyle szariatu na dziś.
Następny odcinek będzie…jak mnie najdzie, ale w tym tygodniu
J