piątek, 24 kwietnia 2015

Niepoprawnie Skomentowana BIBLIA część LIIPrzedostatnie spotkanie z Księgą Liczb! Za tydzień ostatnie dwa rozdziały…i dobrze, bo wieje nudą jak cholera…jedziemy!


Rozdział 33

1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona.
2 Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej.

No nie, takie coś na prawie sam koniec! Kolejna wyliczanka…i jak piąłem tydzień temu – jak się okaże, ze to bez znaczenia dla dalszej fabuły, to się zdenerwuję i na tydzień zrobię bojkot!

3 W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po Święcie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan.
4 A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu również nad ich bogami.
5 Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.
6 Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju pustyni.

Jedna sprawa!~Pamiętacie z poprzednich epizodów? Na każdym postoju rozkładali i składali namiot świątynny! Nie do razu, od pewnego momentu…wiec się nie dziwmy, że im to 40 lat zajęło…

7 Następnie ruszyli z Etam i skierowali się do Pi-Hachirot położonego obok Baal-Sefon i rozbili obóz przed Migdol.
8 Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez pustynię rozbili obóz w Mara.
9 Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, rozbili obóz.

Ciekawe kto poszedł i policzył te palmy…i po co?

10 Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.
11 Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin.
12 Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka.
13 Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.
14 Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do picia.

Ile osób umarło? Czy zmarły tylko kobiety i dzieci, a one się nie liczą?

15 Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.
16 Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.
17 Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
18 Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma.
19 Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.
20 Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.
21 Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa.
22 Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.
23 Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer.
24 Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Charada.
25 Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makelot.
26 Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat.
27 Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach.
28 Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka.
29 Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.
30 Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.
31 Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan.
32 Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
33 Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.
34 Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona.
35 Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.
36 Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Sin, czyli w Kadesz.
37 Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
38 Stosownie do rozkazu Pana wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia piątego miesiąca.

No i dobrze…ja jak bym miał iść taki szmat, ze zgrają głupich prymitywów, tez wolałbym iść na górę i umrzeć…

39 Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, sto dwadzieścia trzy lata.

Czyli trzy lata ponad limit przyznany w przymierzu z Noem…oszuści…

40 Król Aradu, położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają.
41 Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.
42 Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon.
43 Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.
44 Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu.
45 Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.
46 Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.
47 Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciw Nebo.
48 Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
49 Obozowali na równinach Moabu na Jordanem między Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim.

Zbliżyliśmy się do czasu rzeczywistej fabuły…może coś się zacznie dziać!

50 Tak mówił Pan do Mojżesz na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha:
51 To powiedz Izraelitom: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan,
52 macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszczycie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie.

Pieprzona szarańcza…

53 Weźmiecie następnie kraj w posiadanie i będziecie w nim mieszkali, albowiem Ja dałem wam tę ziemię w posiadanie.
54 Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu, które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej - mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń przydzielić posiadłość.
55 Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie.
56 Wtedy uczynię wam to, co im zamierzałem uczynić.

Czyli kiełkujący nacjonalizm…jeśli nie rasizm…a na pewno ksenofobia napędzana zabobonem!


Rozdział 34


1 Mówił dalej Pan do Mojżesza:
2 Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.

I usiedli nad mapami, które przecież mieli i wiedzieli co i jak…zdjęcia satelitarne, GPS, mapy gogle – dawaj, pokazuj!

3 Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.
4 Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon.

I pociągnęli kreski po mapach…

5 Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.
6 Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia.
7 Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.
8 Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.
9 Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan - to będzie wasza północna granica.
10 Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam.
11 Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.
12 Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło.

Dobra, nie malowałem tego na żadnych mapach, ale jestem bardzo ciekawy czy pomiędzy punktami orientacyjnymi walnęli po prostu krechy, czy tez wzięli pod uwagę coś innego…brakuje mi tych detali…ale nie wiedzieli nic o kartografii, bo Boguś nie ogarnął, więc wszystko chyba jedno…i tak wybiją albo wygonią wszystkich…

13 Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.
14 Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.
15 Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.

Ciekawe czy będzie jakaś wojenka wewnątrz ludu Izraela…przydałaby się…

16 Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
17 Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.

NIEEEEEEEEE……

18 Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.
19 A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego.
20 Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda.
21 Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.
22 Dla pokolenia Dana - książę Bukki, syn Jogliego.
23 Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - książę Channiel, syn Efoda;
24 dla pokolenia Efraima - książę Kemuel, syn Sziftana.
25 Dla pokolenia Zabulona - książę Elisafan, syn Parnaka.
26 Dla pokolenia Issachara - książę Paltiel, syn Azzana.
27 Dla pokolenia Asera - książę Achiud, syn Szelomiego.
28 Dla pokolenia Neftalego - książę Pedahel, syn Ammihuda.
29 Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.

Mam to w nosie…za tydzień kończymy, a dziś jestem na Biblię obrażony śmiertelnie!


Do zobaczenia za tydzień!