sobota, 10 czerwca 2017

Niepoprawny #113 - globalne zdurnienie, łuczing, kołczing i gejming