poniedziałek, 30 czerwca 2014

Naukowy dowód na istnienie Boga

Zgodnie z krążącą od kilku dni informacją naukowcy z Bob Jones University znaleźli naukowy dowód na istnienie Boga. Serio. 

Sam nie uwierzyłem. Poniżej przetłumaczę dla Was artykuł z portalu WIT (Wyoming Institute of Technology):

„Znaleziono pierwszy naukowy dowód na istnienie Boga

By Dr. Richter DasMeerungeheuer on June 22, 2014

Naukowcy WIT we współpracy z Projektem Badania Ludzkiego Genomu i Bob Jones University dokonali, być może najbardziej zdumiewającego odkrycia, jakie miało miejsce od wielu pokoleń. Podczas pracy nad zrozumieniem i zmapowaniem funkcji sekwencji DNA znanym, jako „śmieciowe DNA” (ze względu na brak ich znanych funkcji), naukowcy WIT zauważyli, że, podczas gdy sekwencje DNA nosiły pewne podobieństwo do kodowania funkcji biologicznych, są uderzająco podobne do wzorców ludzkiego języka. Przy bliskiej współpracy z lingwistami i filologami z Bob Jones University ustawiono analizy i dekodowanie obszarów transpozonów i retrotranspozonów, które wskazują ludzki język.
Profesorowie lingwistyki z Bob Jones University, znani z intelektualnej dyscypliny, rozpoczęli tłumaczenie zdekodowanych segmentów dostarczonych przez WIT. Struktury były jawnie i demonstracyjnie ludzkie w naturze. Znaleziony język kodowy, zawierający dwadzieścia osiem niezależnych wartości z łatwością wpisano w zakres znanych alfabetów. Zespół filologów i lingwistów z Bob Jones University rozpoczął rozległe porównanie skryptu ze „śmieciowego DNA” ze wszystkimi znanymi językami ludzkości; w nadziei na znalezienie wspólnych wskazówek językowych w celu odszyfrowania informacji zawartej w DNA. Profesorowie byli bardzo zaskoczeni, gdy okazało się jeden istniejący język był bezpośrednio przenaszalny na nici DNA.
Język w „śmieciowym DNA”, który od dawna był uznawany, jako bezużyteczny, był nierozróżnialny od antycznego aramejskiego. Jeszcze bardziej niesamowite, gdy naukowcy zaczęli tłumaczyć kod z ludzkiego genomu, okazało się, ze części skryptu były kompozycyjnie bardzo bliskie wersom z Biblii. Czasem zawierały dosłowne i bezpośrednie cytaty biblijne.
Ludzki gen PYGB, fosforylaza glikogenu, niekodujący transpozon przechowuje lingwistyczną sekwencję, którą można przetłumaczyć, jako „Świtem pierwszego dnia, Bóg stworzył Niebo i Ziemię”. Jest to bardzo podobne do zapisów z Księgi Rodzaju 1:1 „Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię”. Gen Bmp3 ma retrotranspozonową sekwencję, która się tłumaczy na znany fragment 1 listu do Koryntian 6:19 „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?”. Ten wers powtarza się przez cała sekwencję DNA: osadzony odpowiednik kodu genetycznego w języku aramejskim, zdający się głosić słowo Boga do jego ludzi.
Matthew Boulder, szef językoznawców projektu i profesor nauk kreacjonizmu na Bob Jones University wygłosił oświadczenie: „W odniesieniu do dowodów – to tam jest i w moim oglądzie – jest to niezaprzeczalne. Słowo Boga elegancko wplecione w same ciała i dusze. I piękno tego, ze bóg umieścił słowa prawy w każdym stworzeniu, pokazuje jego miłość i cudowność”.
Naukowcy na WIT czekają na powtórzenie badań, weryfikacje tłumaczeń na aramejski przez niezależne źródła, zanim ruszy proces recenzowania i publikacji całych badań i odkryć.”

Źródło (tłumaczenie moje)

Fajne nie?
Przyjrzyjmy się, zatem temu tekstowi.

Po pierwsze.
Autor nazywa się Richter DasMeerungeheuer czyli po niemiecku – potwór morski. Jego bardziej znane artykuły to między innymi – „Ludzka sperma zrobiona z kociego DNA” i „Jedzenie organicznie hodowanej żywności prowadzi do autyzmu”

Po drugie.
Wyoming Institute of Technology nie istnieje. Istnieje Wyoming Technical Institute -  ta prywatna uczelnia zajmowała się technologiami motoryzacyjnymi. Można zdobyć tam tytuł za duże pieniądze w rok! I jej skrót to WyoTech.

Po trzecie.
Bob Jones University to prywatna uczelnia protestancka znana z wspierania „nauki” kreacjonizmu, bigoterii, rasizmu i wielu kontrowersji. Na jej wydziałach nie ma nawet katedr filologicznych czy językoznawczych.

Zerknijmy teraz na stronę z artykułem – witscience.org


Kilka tytułów najnowszych artykułów:
„Nowe badanie pokazuje, że pierdzenie może uratować Ci życie”
„Pizza Hut wkrótce będzie dostarczała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”
„Samojebki (zdjęcia) powodują raka mózgu”

I szybkie zerknięcie na warunki wizyty w WIT:
Goście muszą spełnić fizyczne wymagania – goście nie mogą mieć żadnych problemów z oddychaniem lub krążeniem ani epilepsji.
Goście musza połknąć tabletki z jodyną– podczas odwiedzin zwiedza się „Hale Plutonu”
Wszyscy goście muszą poddać się pełnemu sprawdzeniu osobistemu przed i po wizycie – goście muszą być rozebrani do naga i przeszukani pod katem broni, kamer, telefonów, notatników itd.
Wszyscy goście muszą podpisać lojalkę – lojalkę, która zobowiązuje ich do zachowania całkowitej, całkowitej tajemnicy w odniesieniu do wszystkiego, co zobaczyli w Instytucie
Muzułmańscy goście muszą mieć pisemną zgodę na wizytę z Homeland Security – bo 9/11
Wszyscy goście muszą mieć przynajmniej 162,5 cm wzrostu……

Mimo tych wszystkich faktów i oczywistego żartu, jakim jest ten artykuł i cała strona WIT, na stronach kreacjonistów i wszelkiej maści kretynów ten link i ten artykuł krąży jak „szach mat dla ateistów i ewolucjonistów”.

Dlatego tak ważne jest sięganie do źródeł, badanie kontekstu każdej tego typu nowinki…inaczej naprawdę możemy uwierzyć, że „Eksperci twierdzą - Otyłość wpływa na trzęsienia Ziemi w USA

Tym miłym i śmiesznym akcentem witam moich czytelników na urlopie. Spodziewajcie się, zatem nieco większej mojej aktywności na blogu – ku uciesze Waszej i mojej J

J