niedziela, 27 lipca 2014

Szkółka niedzielna: Koran XVI

Zjadłem śniadanie i wypiłem kawę. Jestem psychicznie przygotowany do ataku na Koran. Wiem, że później będę musiał się zresetować, ale czego się nie robi dla czytelników J

Muszę też wspomnieć o jednej rzeczy. Jestem w trakcie czytania „Podszeptów Gabriela” Jaya Gopala. To rzeczowy i krytyczny bilans Islamu pisany z perspektywy ateisty wychowanego w społeczności zdominowanej przez muzułmanów. Moje spojrzenie na Koran się zmienia, ewoluuje w kierunku coraz pełniejszej wiedzy, zamiast intuicyjnego i rozumowego jechania po tej książce. Szczerze polecam wszystkim zainteresowanym tę książkę!Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN


(Ch42; Tr 25) Al-Furkan – Rozróżnienie

25:1       W Imię Boga Miłosiernego; Litościwego! Błogosławiony niech będzie Ten, który zesłał rozróżnienie Swemu słudze, aby był ostrzegającym dla światów!
25:2       Ten, do którego należy królestwo niebios i ziemi; który nie wziął sobie syna; który nie ma współtowarzysza w królestwie; który stworzył każdą rzecz i dał jej dokładną miarę.

Mamy tutaj wyraźnie powiedziane, ze Bóg nie miał syna. Czyli uwalamy mit o Jezusie i odrzucamy całe chrześcijaństwo, jako kłamstwo!

25:3       Jednak oni poza Nim wzięli sobie bogów, którzy nie potrafią niczego stworzyć, lecz sami zostali stworzeni. Oni nie mogą działać ani na swoją szkodę, ani na swoją korzyść; i nie władają ani śmiercią, ani życiem, ani zmartwychwstaniem.

Podobnie jak Allah – został stworzony przez Mahometa…czy nie?

25:4       Powiedzieli ci, którzy nie uwierzyli: "To jest tylko kłamstwo, które on wymyślił, i pomogli mu w tym inni ludzie."
25:5       I powiedzieli: "To są tylko baśnie dawnych przodków. On kazał je zapisać dla siebie i są mu recytowane rano i wieczór.

Co jest zabawne w tym? To jest prawda! Większość wiedzy o dawnych wierzeniach, które Mahomet zmodyfikował na potrzeby swojego kultu zostały mu przekazane przez chrześcijańskich i żydowskich niewolników/sługi. Spotykał się przez długi czas z wyznawcami Chrystusa i zasysał od nich opowieści. Więc…Koran jest plagiatem w tym sensie, że wykorzystuje wierzenia wcześniejsze i tylko odrobinę je modyfikuje do celów ambitnego watażki…

25:6       Powiedz: "Zesłał to Ten, który zna tajemnice w niebiosach i na ziemi. On jest Przebaczający, Litościwy!"
25:7       I oni powiedzieli: "Cóż to z tym Posłańcem? On je pożywienie i chodzi po jarmarkach. Dlaczego nie został zesłany do niego anioł, aby być razem z nim ostrzegającym!
25:8       Albo gdyby mu został rzucony jakiś skarb czy też posiadał jakiś ogród, z którego by się żywił!" I powiedzieli niesprawiedliwi: "Wy postępujecie jedynie za człowiekiem zaczarowanym!"

To też było zarzutem postawionym Mahometowi. Wszyscy prorocy judaizmu dokonywali cudów. Mahomet nie zrobił ni jednego a mimo to powołuje się na nich, jako na swoich poprzedników. Kłamca!

25:9       Popatrz, jak oni podają ci przykłady; tak że zabłądzili i nie mogą znaleźć drogi.
25:10     Niech będzie błogosławiony Ten, który jeśli zechce, da ci coś lepszego niż to: Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki i gdzie umieści dla ciebie pałace.
25:11     Ależ przeciwnie! Oni za kłamstwo uznali Godzinę! Lecz My przygotowaliśmy dla tych, którzy za kłamstwo uznali Godzinę - ogień palący!
25:12     Kiedy ów ogień dojrzy ich z daleka, dojdzie do nich jego wściekłe wycie.
25:13     A kiedy zostaną weń wrzuceni, w ciasne miejsce, skrępowani razem, będą wzywać zniszczenia.
25:14     Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego, lecz wzywajcie zniszczeń wielu.

Nie kwestionuj tego, co bełkoczę, bo pójdziesz do piekła!

25:15     Powiedz: "Czy to jest lepsze, czy Ogród wieczności obiecany bogobojnym, który będzie dla nich zapłatą i przystanią?"
25:16     Oni będą tam mieli to, co zechcą; będą tam przebywać na wieki. To jest obowiązująca twego Pana obietnica, o którą proszą.
25:17     I w Dniu, kiedy On ich zbierze, ich i tych, których czcili poza Bogiem, On im powie: "Czy to wy sprowadziliście z drogi te oto moje sługi, czy też oni sami zeszli z drogi?"
25:18     Oni powiedzą: "Chwała Tobie! Nie było dla nas rzeczą wskazaną brać sobie opiekunów poza Tobą, lecz Ty pozwoliłeś im cieszyć się życiem, im i ich ojcom, tak iż zapomnieli o napomnieniu i stali się ludźmi zgubionymi."
25:19     "Oni obwiniali was o kłamstwo w tym, co mówicie, a wy nie możecie ani odwrócić kary, ani też udzielić pomocy. A kto z was jest niesprawiedliwy, to My damy mu zakosztować kary wielkiej."
25:20     My nie wysyłaliśmy przed tobą posłańców, którzy by nie jedli pożywienia i nie chodzili po bazarach. I uczyniliśmy niektórych z was doświadczeniem dla innych. Czyż nie będziecie cierpliwi? A twój Pan widzi jasno.
25:21     Ci, którzy się nie spodziewają Naszego spotkania, mówią: "Dlaczego nie zostali zesłani do nas aniołowie albo dlaczego nie widzimy naszego Pana?" I stali się dumni w swoich duszach, i przekroczyli granice wielkiej zuchwałości.
25:22     W Dniu, kiedy oni zobaczą aniołów - tego Dnia nie będzie radosnej wieści dla grzeszników - będą mówili: "To przeszkoda nie do usunięcia."

To taka zakamuflowana forma zakładu Pascala. „Nie wierzycie mi, to zobaczycie jak przyjdzie koniec świata, kto będzie mądrzejszy. I co? Teraz się zastanawiacie czy jednak może warto uwierzyć. Dobrze!”
Dla mnie ktokolwiek wierzy w Boga lub wyznaje religię w oparciu o zakład Pascala (nieważne jak skomplikowanie zakamuflowany) jest nieszczerym hipokrytą. Tyle…

25:23     I przystąpiliśmy do dzieł, jakich oni dokonali, i uznaliśmy je za proch rozrzucony.
25:24     Tego Dnia mieszkańcy Ogrodu będą mieli lepsze miejsce pobytu i piękniejsze miejsce odpoczynku południowego.
25:25     W tym Dniu, kiedy rozerwie się niebo z chmurami i kiedy zostaną zesłani aniołowie,
25:26     W tym Dniu prawdziwa władza królewska będzie należeć do Miłosiernego; i dla niewiernych będzie to Dzień trudny!
25:27     W tym Dniu niesprawiedliwy będzie gryzł swoje ręce, mówiąc: "Ach, gdybym był wybrał sobie drogę razem z Posłańcem!
25:28     Biada mi! Gdybym choć nie był sobie wziął takiego to za przyjaciela!
25:29     On sprowadził mnie z drogi daleko od napomnienia, które już do mnie przyszło. Szatan jest dla człowieka zdrajcą!"
25:30     Powiedział Posłaniec: "O Panie mój! Mój lud wziął ten Koran jako pustą gadaninę."

No ba!

25:31     W ten sposób dla każdego proroka przygotowaliśmy jakiegoś wroga spośród grzeszników. Lecz twój Pan wystarczy jako przewodnik po drodze prostej i jako wspomożyciel!
25:32     Ci, którzy nie uwierzyli, mówią: "Gdyby przynajmniej Koran został zesłany naraz w całości!" Został on objawiony w ten sposób, aby twoje serce było przez niego utwierdzone; i recytowaliśmy go według pewnego porządku.
25:33     I kiedy oni przychodzą do ciebie z jakąś przypowieścią, My przychodzimy do ciebie z prawdą i lepszym wyjaśnieniem.
25:34     Ci, którzy będą wskrzeszeni i skierowani twarzami ku Gehennie, będą mieli najgorsze miejsce i będą najbardziej oddaleni z drogi.
25:35     Daliśmy już Mojżeszowi Księgę i umieściliśmy razem z nim jego brata Aarona jako wezyra.

Kolejny historyczny zarzut wobec Koranu. Ludzie nie chcieli uwierzyć w boskość tej księgi, bo była tworzona partiami, w częściach. Zupełnie jak normalna książka.

25:36     Powiedzieliśmy: "Idźcie obydwaj do ludu, który za kłamstwo uznał Nasze znaki!" - i zniszczyliśmy ten lud całkowicie.
25:37     A lud Noego, który za kłamców uznał posłańców - potopiliśmy i uczyniliśmy go znakiem dla ludzi; i przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych karę bolesną.
25:38     A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców Ar-Rass, i liczne pokolenia między nimi
25:39     - to im wszystkim podawaliśmy przykłady i wszystkich zniszczyliśmy całkowicie!

Kolejny raz Mahomet przypisuje Allahowi czyny, których dokonał konkurencyjny Bóg, Jahwe. Albo będzie ustawka albo ktoś trafi do sądu J

25:40     A przecież z pewnością przechodzili oni obok miasta, na które spadł zgubny deszcz. Czyż oni tego nie widzieli? Nie! Oni nie spodziewają się zmartwychwstania!
25:41     A kiedy ciebie widzą, to naśmiewają się z ciebie: "Czy to ten, którego dał Bóg jako Posłańca?
25:42     On byłby nas oddalił od naszych bogów, gdybyśmy nie trwali mocno przy nich." Niebawem oni się dowiedzą, kiedy zobaczą karę, kto bardziej zbłądził z drogi.
25:43     Czy ty widziałeś tego, który sobie wziął swoją namiętność za boga? Czy ty będziesz dla niego opiekunem?
25:44     Czy sądzisz, że większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło; nie, oni raczej zbłądzili z drogi!

Jak nie wierzysz w mojego Boga to jesteś jak bydło...a nie tylko zbłądziłeś…ale bydło zostawię, żebyś w mojej łagodności wiedział, co o Tobie myślę.

25:45     Czy ty nie widziałeś, jak Twój Pan przesuwa cień? - A gdyby chciał, uczyniłby go spokojnym. - I uczyniliśmy słońce jego przewodnikiem.
25:46     Następnie sprowadzamy go ku Sobie z łatwością
25:47     On jest Tym, który uczynił dla was noc okryciem, sen odpoczynkiem, a dzień zmartwychwstaniem.
25:48     On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść zwiastującą Jego miłosierdzie. I My spuściliśmy z nieba wodę czystą,
25:49     Aby dzięki niej ożywić martwą krainę i napoić nią liczne trzody i istoty ludzkie, które stworzyliśmy.
25:50     I rozprowadziliśmy ją między nimi, aby pamiętali; lecz większość ludzi odrzuca wszystko, oprócz niewiary.

Jeśli ateista rozgląda się i nie widzi w naturze Boga, to jest głupi…ile razy to słyszałem…

25:51     A jeślibyśmy chcieli, to wysłalibyśmy do każdego miasta jakiegoś ostrzegającego.
25:52     Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy.

Zwalczaj niewiernych z wielkim zapałem? To jest nawoływanie do agresji! Religia pokoju…na sto procent!

25:53     On jest Tym, który dał wolną drogę dwom morzom: temu słodkiemu, o przyjemnym smaku, i temu słonemu, gorzkiemu. Umieścił On między nimi przegrodę i barierę nie do przebycia.
25:54     On jest Tym, który stworzył człowieka z wody i uczynił dla niego związki krwi i małżeństwa. Twój Pan jest Wszechmocny!

Kurwa! To, z czego w końcu jest człowiek zrobiony! Z krwi i spermy, z piachu, z gliny czy z wody? Wiedziałem, że Koran ma zaprzeczenia, ale myślałem, że chociaż w podstawowych sprawach nie popełnia błędów biblijnych…żenada!

25:55     Oni czczą, poza Bogiem, to, co im ani nie przynosi żadnej korzyści, ani też nie może im zaszkodzić. Niewierny jest zawsze przeciwko swemu Panu pomocnikiem.

Jak można czcić coś nieistotnego? To jakaś bzdura. Nawet najbardziej wierzący i praktykujący ma biznes w oddawaniu czci!

25:56     My wysłaliśmy ciebie jedynie jako zwiastuna radosnej wieści i jako ostrzegającego.
25:57     Powiedz: "Nie żądam od was za to żadnej zapłaty, nic oprócz tego, aby ten, kto chce, wybrał sobie drogę do swego Pana."

Poza modlitwą piec razy dziennie, i setkami innych zakazów nie chcę nic. A ten, co nie chce do piekła, albo, co gorsze…wierni go zabiją postępując według wytycznych tej książki.

25:58     I zaufaj Żyjącemu, który nie umiera! I wysławiaj Jego chwałę! Wystarczy, iż On jest dobrze świadomy grzechów swoich sług!
25:59     On jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię, i to, co jest między nimi - w ciągu sześciu dni. Potem umocnił się na tronie - Miłosierny. Zapytaj o Niego dobrze wiedzącego

Jakie znowu sześć dni? Znowu głupoty z Biblii.

25:60     Kiedy im się powie: "Wybijajcie pokłony Miłosiernemu!", oni mówią: "Cóż to jest ten Miłosierny? Czy my mamy wybijać pokłony na twój rozkaz?" I to tylko powiększa ich niechęć.
25:61     Niech będzie błogosławiony Ten, który uczynił na niebie konstelacje i który umieścił na nim lampę i księżyc dający światło!

Księżyc nie daje światła! I co to za lampa? Stolikowa, sufitowa, podłogowa, naftowa? O co chodzi?

25:62     On jest Tym, który uczynił noc i dzień następującymi po sobie dla tych, którzy chcą pamiętać lub którzy chcą być wdzięczni.
25:63     Słudzy Miłosiernego: ci, którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich, to mówią: "Pokój!"

(25:63,5) a potem wbijają Ci miecz w bok, albo wysadzają się w powietrze z imieniem proroka na ustach i słowem Allaha w sercach…tjaaaa….

25:64     I ci, którzy spędzają noce przed swoim Panem, wybijając pokłony lub stojąc.
25:65     I ci, którzy mówią: "Panie nasz! Odwróć od nas karę Gehenny!
25:66     Zaprawdę, kara ta jest ciągłą torturą! Zaprawdę, nieszczęsna jest Gehenna jako miejsce schronienia i pobytu
25:67     I ci, którzy kiedy rozdają, to ani nie trwonią, ani nie skąpią, ponieważ między tymi dwoma leży to, co słuszne.
25:68     I ci, którzy nie wzywają żadnego boga, poza Bogiem; i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Boga, chyba że zgodnie z prawem; i nie uprawiają rozpusty. A kto to czyni, spotka go kara za grzech.

Czyli jeśli prawo albo Bóg dopuszcza zabicie drugiego człowieka – luzik, można go zabić. I proszę o doprecyzowanie pojęcia rozpusty. Wiemy ile problemów powoduje nieco węższe pojęcie cudzołóstwa, a rozpusta jest szersza, więc interpretacji więcej…

25:69     Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poniżony na wieki.
Jak można podwoić palenie się w piekle przez wieczność? Ciekawe?
25:70     Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło; tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
25:71     A kto się nawróci i czyni dobro, ten, zaprawdę, nawraca się ku Bogu pełen skruchy!

Czyli możemy nakraść, zabijać i oszukiwać, ale jak się nawrócimy to będzie nam to zaliczone na plus? Kurwa!

25:72     I ci, którzy nie zaświadczają fałszu, a kiedy przechodzą obok pustej gadaniny, to przechodzą z godnością;
25:73     I ci, którzy, kiedy się im wspomina znaki ich Pana, nie stają naprzeciw nich głusi i ślepi;
25:74     I ci, którzy mówią: "Panie nasz! Daj nam od naszych żon i naszego potomstwa ochłodę oczu i uczyń nas wzorem dla bogobojnych!"
25:75     - tacy otrzymają jako zapłatę komnatę wyniosłą za to, iż byli cierpliwi. Oni tam zostaną powitani pozdrowieniem i słowem: "Pokój!"
25:76     Będą przebywać tam na wieki. Piękne to mieszkanie i miejsce pobytu!
25:77     Powiedz: "Mój Pan nie będzie troszczył się o was bez waszej modlitwy. Wy jednak zadawaliście kłam i skutek będzie nieunikniony."

Ehh…następna sura…

(Ch43; Tr 35) Al-Fatir – Stwórca

35:1       Chwała Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła - dwa, trzy lub cztery. On powiększa w stworzeniu to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

Anioł z trzema skrzydłami? Chciałbym takiego zobaczyć J

35:2       Czegokolwiek Bóg udzieli ludziom ze Swego miłosierdzia, tego nikt nie powstrzyma; i cokolwiek On powstrzyma, tego nikt nie ześle po Nim. On jest Potężny, Mądry!

Bzdura. Już dawno potrafimy tworzyć nowe rzeczy i kontrolować naturę. Czyli Allah się myli!

35:3       O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroć Boga względem was! Czy jest jakiś stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże więc możecie być odwróceni?

Normalnie! Sami robimy, czego potrzebujemy. Nie czekamy na jakiś cud, żeby coś zjeść czy żeby zaspokoić nasze potrzeby. Bóg jest zbędny!

35:4       Jeśli oni uważają cię za kłamcę, to przecież już przed tobą inni posłańcy byli uważani za kłamców. Do Boga są sprowadzane wszystkie sprawy.

Typowe. Jak nie masz dowodów albo ktoś Ci zarzuci bajkopisarstwo – jedyną odpowiedzią jest Bóg!

35:5       O ludzie! Zaiste, obietnica Boga jest prawdą! Niech was nie zwodzi życie tego świata i niech nie zwiedzie was zwodziciel względem Boga!
35:6       Zaprawdę, szatan jest dla was wrogiem! Uważajcie go więc za wroga. On wzywa tylko swoich stronników, aby byli mieszkańcami ognia płonącego.
35:7       Tych, którzy nie uwierzyli, czeka kara straszna. A tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, czeka przebaczenie i nagroda wielka.
35:8       A co będzie z tym, którego złe działanie zostało upiększone i on sam uzna je za piękne? Zaprawdę, Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi drogą prostą, kogo chce. Niech więc nie rozwodzi się w smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawdę, Bóg wie dobrze, co oni czynią!

Nie ważne, co robisz, jak Bóg stwierdzi, że to jest OK, to pójdziesz do raju, jak mu się nie spodoba – piekło. Czyli nie ma jasnych zasad, jest „chciajstwo” Allaha.

35:9       Bóg jest Tym, który posyła wiatry i one wzburzają chmury; wtedy pędzimy je ku martwej krainie i ożywiamy przez to ziemię po jej śmierci. Takie jest zmartwychwstanie!
35:10     Kto pragnie potęgi - to potęga jest w całości u Boga. Do Niego wznosi się dobre słowo i czyn pobożny; On je wywyższa. A tych, którzy knują podstępnie złe czyny, czeka kara straszna, a podstęp ich spełznie na niczym.

Co z knującymi podstępnie muzułmanami? Oni mogą?

35:11     Bóg stworzył was z prochu, potem z kropli nasienia; następnie uczynił was parami. I żadna istota żeńska nie nosi i nie wydaje na świat, jak tylko za Jego wiedzą. I nie przedłuża się życia długowiecznemu, i nic się z niego nie skraca wbrew temu, co jest w Księdze. Zaprawdę, to dla Boga jest łatwe!

Teraz proch..co z wodą?

35:12     I nie są jednakowe dwa morza: jedno - słodkie, o dobrym smaku, przyjemne do picia, drugie - słone, gorzkie. I z każdego żywicie się świeżym mięsem, i wydobywacie ozdoby, które nosicie. Widzisz tam statki prujące je, żebyście mogli poszukiwać Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!
35:13     On wprowadza noc w dzień i On wprowadza dzień w noc. On podporządkował słońce i księżyc - wszystko płynie do wyznaczonego kresu. To jest Bóg - wasz Pan! Do Niego należy królestwo; a ci, których wzywacie poza Nim, nie posiadają nawet łuski pestki daktyla.
35:14     Jeśli ich wezwiecie, to oni wcale nie usłyszą waszej modlitwy; a jeśliby nawet usłyszeli, to by wam nie odpowiedzieli; a w Dniu Zmartwychwstania oni wyrzekną się współ towarzystwa. I nikt nie może ciebie powiadomić tak jak Ten, który jest doskonale świadomy.
35:15     O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwały!
35:16     Jeśli On zechce, to was zabierze, a sprowadzi nowe stworzenie.
35:17     To dla Boga nie jest wielką rzeczą.
35:18     I nie poniesie żadna niosąca ciężar ciężaru drugiej; a jeśli nawet jakaś przygnieciona ciężarem wezwie pomocy do poniesienia go, to nikt jej w tym nie ulży - nawet gdyby to był krewny. Ty tylko ostrzegasz tych, którzy się boją swego Pana z powodu tego, co jest skryte, i którzy odprawiają modlitwę. A ten, kto się oczyszcza, to oczyszcza się dla siebie samego. Do Boga zmierza wędrowanie.

Czyżbym odczytywał tutaj zakaz pomagania innym? Coś w stylu „Każdy niesie swój krzyż i nie waż się mu pomagać”…ale może źle to odczytuje z tego pseudo-poetyckiego bełkotu.

35:19     Niewidomy nie jest równy temu, który widzi;

Niepełnosprawni do gazu!

35:20     Ani ciemności i światło,
35:21     Ani cień i żar słońca;
35:22     Nie są równi żywi i umarli. Zaprawdę, Bóg daje słyszeć, komu chce, lecz ty nie możesz skłonić do słyszenia tych, którzy są w grobach

Zombie mają przesrane!

35:23     - ty, jesteś tylko ostrzegającym.
35:24     My posłaliśmy ciebie z prawdą, jako zwiastuna i jako ostrzegającego. I nie ma żadnego narodu, do którego by nie przyszedł ostrzegający.
35:25     A jeśli cię uznają za kłamcę, to przecież kłam zadawali już ci, którzy byli przed nimi. Do nich przychodzili ich posłańcy z jasnymi dowodami i z Psalmami, i Księgą dającą światło.
35:26     Potem pochwyciłem tych, którzy nie uwierzyli. I jakież było Moje oburzenie!
35:27     Czy nie widziałeś, iż Bóg zesłał z nieba wodę; i My sprawiliśmy dzięki niej, iż wyrosły owoce o różnych kolorach? A góry poznaczone są pasmami - białymi i czerwonymi, o różnych odcieniach i kruczoczarne.

 Nie Bóg tylko naturalny cykl obiegu wody w atmosferze.
35:28     A wśród ludzi i zwierząt, i trzód też są różne kolory. Przecież obawiają się Boga jedynie ludzie mądrzy spośród Jego sług. Zaprawdę, Bóg jest Potężny, Przebaczający!

Nie dzięki Bogu, tylko dzięki doborowi naturalnemu i ewolucji.

35:29     Zaprawdę, ci, którzy recytują Księgę Boga, ci, którzy odprawiają modlitwę, ci, którzy rozdają z tego, czym ich obdarzaliśmy, skrycie lub jawnie, ci spodziewają się zysku, który nie przepadnie.

Czyli musisz mieć biznes żeby wierzyć – wiedziałem!

35:30     Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Wdzięczny!
35:31     To, co objawiliśmy tobie z Księgi, jest prawdą potwierdzającą prawdziwość tego, co przed nią zostało objawione. Zaprawdę, Bóg jest w pełni świadomy i doskonale widzący Swoje sługi!

Czyli Koran potwierdza to, co było wcześniej. Dlaczego zatem muzułmanie nienawidzą żydów i chrześcijan? O innych pochodzących z objawień kultach nie wspominając.

35:32     Potem daliśmy Księgę w dziedzictwo tym, których wybraliśmy spośród Naszych sług: wśród nich są niesprawiedliwi dla samych siebie; wśród nich są umiarkowani i wśród nich są wyprzedzający innych dobrymi uczynkami, spełnianymi za zezwoleniem Boga. To jest wielka łaska!
35:33     Oni wejdą do Ogrodów Edenu; tam będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł, a szaty ich będą z jedwabiu.

Na chuj komuś bogactwo w raju? Co za to tam kupią? Kto prowadził tam będzie rewię mody. To jest najgłupsze, co można zrobić w odniesieniu do raju. Z drugiej strony jest to trafny wybieg wobec tego co oferują inne religie…tylko, że trzeba nie mieć mózgu, żeby uznać, że perły i złoto będą miały jakąś wartość w niebie, gdy wszyscy będą je mieli.

35:34     I będą mówili: "Chwała niech będzie Bogu, który oddalił od nas smutek! Zaprawdę, nasz Pan jest Przebaczający, Wdzięczny!
35:35     On jest Tym, który umieścił nas, ze Swojej łaski, w siedzibie trwałego przebywania. Nie dotknie nas tam ani trud, ani zmęczenie."

A jak Bóg da sąsiadowi w niebie więcej pereł, dziewic i złota, to nie będzie Ci smutno? Ty idioto!

35:36     A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani też nie doznają ulgi od męki. W ten sposób płacimy każdemu niewiernemu.
35:37     I będą tam krzyczeć: "Panie nasz, wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro, nie to, co czyniliśmy!" Czyż nie daliśmy wam dość długiego życia, tak iżby mógł się opamiętać ten, kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie żadnego pomocnika!
35:38     Zaprawdę, Bóg zna to, co skryte w niebiosach i na ziemi! On wie dobrze, co kryją piersi!

Ja też wiem, co kryją piersi! Na pewno dużo podniecających wrażeń, czasem mleko, rzadziej, ale nadal zbyt często raka. I co? Łyso!

35:39     On jest Tym, który uczynił was namiestnikami na ziemi. A kto nie wierzy, to jego niewiara zwróci się przeciw niemu. Niewiara tych, którzy nie wierzą, tylko powiększa nienawiść ich Pana; niewiara tych, którzy nie wierzą, tylko powiększa ich zgubę.

Jak to? Bóg nienawidzi kogoś? Przecież to ludzka cecha…

35:40     Powiedz: "Czy widzieliście waszych współtowarzyszy, których wzywacie poza Bogiem? Pokażcie mi, co oni stworzyli na ziemi? Albo czy oni mają uczestnictwo w niebiosach? Albo czy daliśmy im Księgę, aby mieli z niej jasny dowód?" Przeciwnie! To, co sobie wzajemnie przyrzekają, niesprawiedliwi, to tylko złuda!

Ja na przykład stworzyłem tego bloga i zapełniam go treścią i żeby to mogło się stać ktoś stworzył Internet. Na niebie mamy satelity stworzone dzięki nauce. Mamy setki tysięcy ksiąg bardziej wiarygodnych w kwestii dowodów na rzeczywistość. I według Koranu to wszystko złuda. Rozumiem teraz podejście talibów…nie kumam, ale rozumiem…

35:41     Zaprawdę, Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemię, aby nie ustały. A jeśliby one ustały, to nie utrzymałby ich nikt poza Nim. On jest Wspaniałomyślny, Przebaczający!

Prawa fizyki, grawitacji i wszystko, co odkryliśmy jest, zatem tylko kłamstwem, bo to wszystko Bóg? Ciekawe…

35:42     Oni przysięgali na Boga najuroczystszą przysięgą, iż jeśli przyjdzie do nich ostrzegający, to będą na prostszej drodze aniżeli jakikolwiek z narodów. Ale kiedy przyszedł do nich ostrzegający,. to tylko powiększyło ich wstręt,
35:43     Dumę na ziemi i złośliwy podstęp. Ale złośliwy podstęp otacza tylko tych, którzy się do niego uciekają. Czyż oni patrzą jedynie na zwyczaj praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnej zmiany! I nigdy nie znajdziesz w zwyczaju Boga żadnego odchylenia!
35:44     Czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi i byli mocniejsi pod względem siły? Lecz nic nie jest w stanie sprowadzić Boga do niemocy, ani w niebiosach, ani na ziemi. Zaprawdę, On jest Wszechwiedzący, Wszechwładny!
35:45     A jeśliby Bóg chciał karać ludzi za to, co oni dokonali, to nie pozostawiłby na powierzchni ziemi żadnej istoty żyjącej . Lecz On daje im zwłokę do oznaczonego terminu. A kiedy nadejdzie ich termin... zaprawdę, Bóg jasno widzi Swoje sługi!

Ostatnie wersy mówią to, że to, co mówi Bóg jest nieomylne i nie jest sprzeczne z tym, co było wcześniej. No i nawróćcie się, bo Bóg może zawsze nas ukarać, ale dał nam chwilę na to, żebyśmy się naprawili. Jakie to z jego strony miłe. Ale mam postulat: Niech zabierze już sobie wszystkich muzułmanów do tego całego Edenu i zostawi resztę nas w spokoju. OK?Mam na dziś jeszcze jeden temat, ale potrzebuję chwilę resetu…na razie!