piątek, 28 listopada 2014

Niepoprawnie Skomentowana BIBLIA część XXXIIDziś troszkę później, ale chyba warto czekać…jest moc w tej księdze…większa niż w Harrym Potterze! Zapraszam!


ROZDZIAŁ 14


1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza:
2 To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana,

No nie…a myślałem, że już koniec…

3 a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu,
4 to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.
5 Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą.

Trędowaty wyzdrowiał…za co ma składać ofiarę? Za to, ze go wygnano z miasta?  Że zamiast mu pomóc napiętnowano go i odrzucono?

6 Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą.
7 Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole.

Co to ma być? Szczepionka Hebrew Style? Co to za gusła?

8 Ten, który się poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem.

Nawet do domu nie może wrócić przez tydzień. Może u sąsiada pomieszka. Przecież nie mówią, że w ogóle poza namiotami, tylko poza swoim.

9 Siódmego dnia zgoli wszystkie włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie włosy, wypierze swe szaty, obmyje się w wodzie i stanie się czysty.

Najpierw jest czysty, bo pokropi go krwią, potem znowu jest czysty bo się wypierze i ogoli, a teraz znowu? To jest czysty czy jeszcze trochę brudny?

10 Ósmego dnia weźmie dwa baranki bez skazy, jedną owcę roczną bez skazy, trzy dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową i jeden log oliwy.
11 Kapłan, który oczyszcza, postawi człowieka, który ma być oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania.

Czyli nadal brudny…

12 Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy, wykona nimi gest kołysania przed Panem.
13 Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana. To jest rzecz najświętsza!
14 Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi.

A potem weźmie jego penisa i zanurzy we krwi…tak jakby to miało jakikolwiek wpływ na leczenie…ech…

15 Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń.

A kapłan po co? Co to kurna za magiczne sztuczki!

16 Kapłan umoczy palec prawej ręki w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem.

Widzę gest grożenia. Nie ładnie grozić Bogusiowi…nu, nu, nu…

17 Resztą oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, ponad krwią ofiary zadośćuczynienia.

Ale to jest to samo ucho co wcześniej krwią mazał czy nie. Bo nie jest napisane czy krwią to prawe czy lewe.

18 To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się. W ten sposób kapłan przebłaga za niego Pana.

To po co mazać po uchu, jak można od razu sieknąć oliwą po łbie i nie dotykać brudnego (bo nie jest czysty) ucha eks-trędowatego…

19 Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości. Po czym złoży ofiarę całopalną.
20 Kapłan podniesie na ołtarz ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Kapłan dokona za niego przebłagania, i będzie oczyszczony.

Kto? Kapłan czy były trędowaty?

21 Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania gestu kołysania, aby był oczyszczony, a także dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową, jeden log oliwy

Biednych też skubią...a co. Nic się nie zmieniło, nic!

22 i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, na co będzie go stać. Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną, a drugi na ofiarę całopalną.
23 Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapłana przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana.
24 Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi gestu kołysania przed Panem.
25 Potem zabije baranka [ofiary] zadośćuczynienia. Kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi.

Teraz precyzujemy ucho? To bogaty może sobie wybrać, a biedak nie ma wyboru? Nic się nie zmieniło…nic!

26 Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń,
27 po czym kapłan pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej ręki umoczonym w oliwie, która jest na jego lewej dłoni.
28 Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej dłoni, wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia.

I zrobi tłusto krwawe bagno w uchu…to na pewno jest zdrowe…

29 Resztę oliwy, która była na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się, aby przebłagać za niego Pana.
30 Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo jednego młodego gołębia, na co go było stać,
31 jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną razem z ofiarą pokarmową. W ten sposób kapłan przebłaga Pana za tego człowieka, który poddaje się oczyszczeniu.
32 To jest prawo dotyczące człowieka chorego na trąd, którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie.

Ale to już jest wtedy całkiem czysty? Bo się pogubiłem z tymi etapami, poziomami czystości…

33 Potem powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
34 Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, i jeżeli pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu należącym do was,

To nie pozwól...ja pierdolę, to takie skomplikowane dla stworzyciela wszechświata?

35 wtedy właściciel domu przyjdzie i oznajmi kapłanowi: Coś jak gdyby plaga [trądu] na domu mi się ukazała.

To trąd się na ścianach czy na dachu pokazuje?

36 Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem, zanim kapłan przyjdzie dla obejrzenia plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom.

Nie może się ubrudzić w tym swoim kunsztownym i modnym wdzianku.

37 Kapłan obejrzy plagę. Jeżeli stwierdzi, że plaga występuje na ścianach domu w postaci dołków zielonawych lub czerwonawych, które zdają się być wklęśnięte w stosunku do ściany,
38 kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na siedem dni.

Coś mi się wydaje, ze ktoś to wymyślił na poczekaniu…
I czy kapłan się nie zarazi? Pomijając oczywiście to ze jest chroniony przez Bogusia…

39 Siódmego dnia kapłan wróci. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na ścianach domu,
40 to każe wyrwać kamienie, na których jest plaga, i wyrzucić je, za miasto na miejsce nieczyste.

Do kibla? Czy gdzie? I tylko kamienie nieczyste? A jak zdążyły się przedostać zarazki na inne?

41 Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz dokoła i wysypać zaprawę pochodzącą ze skrobania za miasto, na miejsce nieczyste.
42 Następnie wezmą inne kamienie i umieszczą je zamiast poprzednich kamieni, wezmą inną zaprawę i otynkują dom.

Wyrwać, skrobać załatać, otynkować…szpachla, szpachla…

43 Jeżeli jednak plaga powróci i zakwitnie na domu po usunięciu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu,
44 to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na domu, jest to złośliwy trąd w domu - ten dom jest nieczysty.

Serio?

45 W takim razie dom będzie rozebrany, jego kamienie, drewno, cała zaprawa wyniesione będą za miasto, na miejsce nieczyste.

To wcześniej nie ruszmy drewna, bo przecież jak materiał jest mniej gęsty od kamienia, to nie rpzejda tam żadne zarazki…

46 Jeżeli kto wejdzie do tego domu, podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do wieczora.
47 Jeżeli kto będzie spał w tym domu, wypierze ubranie; jeżeli kto będzie jadł w tym domu, wypierze ubranie.

Dupę umyć, nie ubranie tylko!

48 Jeżeli jednak kapłan przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się w tym domu po otynkowaniu go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga trądu została uleczona.

Czyli hebrajski podręcznik – „Jak diagnozować i leczyć choroby domostw i budynków mieszkalnych” autorstwa Mojżesza (Boguś jest ghost writerem). Wkrótce do nabycia we wszystkich księgarniach!

49 Aby oczyścić dom, kapłan weźmie dwa ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.
50 Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wodą żywą.
51 Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka żywego, umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie żywej, i pokropi dom siedem razy.
52 W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi.
53 Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole. W ten sposób dokona przebłagania za dom i będzie on czysty.

To jest konieczne, bo inaczej trąd się nie przestraszy i znowu pokaże swoje akcje!

54 To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy,
55 trądu ubrania i domu,
56 nabrzmienia, wysypki i białej plamy,
57 aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące się do trądu.

To jest, kurwa, czyste, czy nie…aaaaaaaaa…..


ROZDZIAŁ 15


1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza i Aarona:
2 Mówcie do Izraelitów i powiedzcie im: Jeżeli jaki człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty.

Uwaga na gluty!

3 Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość.

Jak zatrzymuje to nie ma wycieku…co ty chrzanisz…

4 Każde łóżko, na którym spoczywał chory na wycieki, jest nieczyste. Każdy przedmiot, na którym siedział, jest nieczysty.

A nie tylko fragment na który skapnęło? Z domami to działa, to dlaczego nie z łóżkiem czy innymi przedmiotami? Potem robimy czary-mary i gotowe!

5 Każdy, kto się dotknie jego łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Ja się umyje to będzie czysty. Przestań mieszać mi w głowie!

6 Ten, kto usiadł na przedmiocie, na którym siedział chory na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
7 Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
8 Jeżeli chory na wycieki plunie na człowieka czystego, ten wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Ja już nie wiem…wykapie się i jestem nieczysty aż do wieczora. To najlepiej się kąpać dopiero popołudniu, albo pod sam wieczór. Wtedy nie trzeba długo czekać na stan „czystości”.

9 Każde siodło, na którym siedział człowiek chory na wycieki, będzie nieczyste.
10 Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto przenosi takie przedmioty, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
11 Także każdy, którego dotknął chory na wycieki, nie umywszy uprzednio rąk wodą, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Jak nie umyjesz przed to umyj po…logiczne, ale głupie…

12 Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki, będzie rozbite. Każde naczynie drewniane będzie obmyte wodą.
13 Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty.

I znowu te głupoty z hokuspokusami.

14 Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, pójdzie przed Pana przed wejście do Namiotu Spotkania i odda je kapłanowi.
15 Kapłan je ofiaruje: jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania przed Panem za jego wycieki.
16 Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

Nasienie? Znaczy sperma? To też jest choroba?

17 Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora.
18 Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora.

Czyli kąpać się po stosunku przerywanym, bo inaczej Bóg ukaże!

19 Jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora.

Odizolujmy kobiety z PMSem…korci mnie, żeby napisać, że to dobry pomysł, ale pewnie dołożą zaraz jakąś głupotę i trzeba będzie całość wywalić do śmieci…

20 Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste.

Mówiłem…co za debile. Chlapią się krwią zwierząt a się zwykłej miesiączki boją…kretyni…

21 Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
22 Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.

A skąd ma wiedzieć o tym? Jeśli kobieta usiądzie podczas miesiączki, nawet jeśli nie nosi podpaski czy tamponu, to nie zawsze znaczy, że oznaczy terytorium jak suczka w cieczce! Kurna – miesiąc obserwacji by wystarczył, żeby to zauważyć!

23 Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora.

Posuwamy się do coraz większych absurdów! Co ona, z palców krwawi!

24 Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste.

Gówno prawda! Wystarczy prysznic…

25 Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej.
26 Każde łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu [krwi], będzie dla niej takie, jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna.
27 Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora.
28 Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu [krwi], to odliczy sobie siedem dni i potem będzie czysta.

Piętnujmy tez nieregularny okres…a co! To kurwa zauważyli, ale pozostałych rzeczy nie…bo po co?

29 Ósmego dnia weźmie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie i przyniesie je do kapłana, przed wejście do Namiotu Spotkania.
30 Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za nią przebłagania wobec Pana z powodu jej nieczystego upływu [krwi].

Stały przychód i się kaska kręci!

31 Przestrzegajcie więc Izraelitów przed nieczystością, aby nie pomarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród nich.

Najbardziej zaraźliwe i groźne są: sperma i krew miesiączkowa. Kontakt z nimi grozi śmiercią, paraliżem, utrata wzroku i wyrośnięciem owłosienia na podniebieniu…

32 To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki, i tego, który doznaje wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty,
33 a także kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości, i w ogóle mężczyzny lub kobiety mających wycieki, jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą nieczystą.

Podpisano – wioskowy kretyn natchniony przez Boga-Idiotę…
Jeśli chcesz wesprzeć mojego bloga, wejdź na mojego PATREONa !!!