niedziela, 9 listopada 2014

Szkółka Niedzielna: Koran XXXI

Kolejna niedziela, kolejna sura. Start!


Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN

(Ch 63; Tr 43) Ozdoby - Az-Zuhruf
43:1       Ha. Mim.
43:2       Na Księgę jasną!
43:3       Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być może, zrozumiecie!

Przy odwołaniach do arabskości zawsze się zastanawiam, czy osoby pochodzenia poza arabskiego w ogóle ogarniają, że nie ważne jak głęboka i szczera jest ich wiara i tak będą gatunkiem gorszym niż Arabowie. Nie wierzycie? Poczytajcie komentarze islamskich teologów…

43:4       On jest w Matce Księgi u Nas, wzniosły, mądry!
43:5       Czyż My mamy oddalić od was napomnienie, ponieważ jesteście ludem zepsutym?
43:6       Iluż proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia?

Wielu podających się za proroków. Takiego prawilnego, co by dowody zostawił – całe zero!

43:7       Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok, to ludzie się z niego wyśmiewali.

Prawidłowo!

43:8       Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń już minął.
43:9       I jeśli ich zapytasz: "Kto stworzył niebiosa i ziemię?" - oni z pewnością odpowiedzą: "Stworzył je Potężny, Wszechwiedzący!"

Nikt, powstały w wyniku naturalnych procesów. Nauka może kiedyś odpowie na to dokładnie. Jeśli upierasz się przy swojej odpowiedzi, to kto stworzył Boga?

43:10     - Ten, który uczynił ziemię kolebką dla was; On wyznaczył na niej wasze drogi. Być może, pójdziecie drogą prostą!
43:11     - Ten, który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. I dzięki niej ożywiliśmy krainę umarłą. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni!

Jakiej miary? I co z wodą, która nigdy nie pojawiła się nawet na powierzchni ziemi, nie mówiąc już o parowaniu do atmosfery. Czy ta woda nie pochodzi od Allaha? Jak ją odróżnić w takim razie od tej danej?

43:12     On stworzył wszelkie pary, dał wam statki, a także zwierzęta wierzchowe,

Nie, nie i jeszcze raz nie. Zwłaszcza w odniesieniu do statków, głupku!

43:13     Tak abyście mogli wygodnie podróżować na ich grzbietach, a potem wspominali dobroć waszego Pana - kiedy się już na nich dobrze usadowicie - i mówili: "Chwała niech będzie Temu, który nam to podporządkował, albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć.

Oj tak, jeżdżenie bez siodła na wielbłądzie jest zajebiście wygodne. Nie dziwcie się później, ze muzułmanie okrutnie traktują zwierzęta wierzchowe i juczne – to Koran mówi – stworzone są dla Was…

43:14     I, zaprawdę, my powrócimy do naszego Pana!"
43:15     I oni uczynili z Jego sług Jego część. Zaprawdę, człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem!
43:16     Czyż On wziąłby sobie córki, z tego, co stworzył, a was wyróżnił synami?
43:17     A kiedy któremuś z nich obwieszczą to, co przypisuje się Miłosiernemu, to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.
43:18     Czy ta istota, która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?...

Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem o co chodzi, o jakieś córki, ozdoby, gniew…WTF?

43:19     I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani!

Aniołki mają cipki? Super, gdzie jest mój stróż, to ja mu pokaże na czym polega opieka i dbanie o komfort podopiecznego!

43:20     Oni mówią: "Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich." Nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko snują przypuszczenia.

Tak samo jak Ty!

43:21     Czyż My daliśmy im przedtem jakąś Księgę, której się silnie trzymają?
43:22     Przeciwnie! Oni mówią: "Znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami."

Czyli robią to, czego Ty będziesz wymagał od swoich. Czemu to potępiasz hipokryto.

43:23     Podobnie nie wysłaliśmy przed tobą ostrzegającego do żadnego miasta, żeby nie powiedzieli jego mieszkańcy, żyjący tam w dobrobycie: "Zaprawdę, znaleźliśmy naszych ojców w pewnej społeczności religijnej i postępujemy ich śladami!"
43:24     Posłaniec powiedział: "A gdybym przyszedł do was z lepszym przewodnictwem niż to, które znaleźliście u waszych ojców?" Oni powiedzieli: "Zaprawdę, nie wierzymy w posłannictwo, z którym zostaliście posłani!"
43:25     Przeto zemściliśmy się na nich. I popatrz, jaki był ostateczny koniec tych, którzy zadali kłam prawdzie!

No jaki? Tylko nie wyjeżdżaj znowu z bzdurami z Biblii…

43:26     Oto powiedział Abraham do swojego ojca i do swojego ludu: "Zaprawdę, jestem niewinny tego, co wy czcicie,
43:27     Oprócz czci Tego, który mnie stworzył, ponieważ On prowadzi mnie drogą prostą."
43:28     I on uczynił to słowem, które przetrwało wśród jego potomstwa. Być może, oni powrócą!
43:29     Co więcej! Ja dałem im i ich ojcom używanie życia, aż przyszła do nich prawda i Posłaniec jasny.
43:30     A kiedy przyszła do nich prawda, oni powiedzieli: "To są czary i my w nie wierzymy!"

Zaraz, przecież wałkowaliśmy to już dwieście pięćdziesiąt cztery razy! BYŁO!

43:31     I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran został zesłany jakiemuś znacznemu człowiekowi z tych dwóch miast?!"

No właśnie! Dlaczego Koran zesłano pastuchowi, a nie królowi. No dobra, chociaż komuś kto pisać potrafił!

43:32     Czy oni rozdzielają miłosierdzie twego Pana? My rozdzieliliśmy wśród nich środki do życia na tym świecie i wynieśliśmy jednych z nich stopniami ponad innymi, tak aby jedni z nich brali innych w służbę. Lecz miłosierdzie twego Pana jest lepsze niż to, co oni gromadzą!

Kastowość się kłania. Jedni lepsi od drugich i tak mówi Bóg…ech…

43:33     I gdyby nie to, że ludzie chcieliby być jednym narodem, to My uczynilibyśmy w domach ludzi nie wierzących w Miłosiernego dachy ze srebra i schody, po których będą wchodzili;
43:34     I drzwi, i łoża, na których by wypoczywali leżąc;
43:35     I ozdoby ze złota. Lecz to wszystko - to tylko używanie w życiu na tym świecie; a życie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych.

Więc oddajcie to wszystko kapłanom, po co wam. Kapłani się zaopiekują…

43:36     A ktokolwiek uchyla się od wspominania Miłosiernego, to przypiszemy mu szatana jako towarzysza;

Bu-hu…

43:37     Oni, w istocie, odsuwają ich od drogi, a ci sądzą, że są prowadzeni drogą prostą
43:38     A kiedy w końcu człowiek przychodzi do Nas, mówi: "O, gdyby między mną i tobą była odległość dwóch wschodów!" Jakże zły ten towarzysz!
43:39     I nie przyniesie wam żadnej korzyści tego Dnia - skoro czyniliście niesprawiedliwość - to, że będziecie współuczestnikami w karze.
43:40     Czyż możesz spowodować, by słyszeli głusi, I albo czy poprowadzisz ślepego i tego, kto jest w zabłądzeniu oczywistym?

Nie możesz? To co z Ciebie za Bóg, prorok, czy kim tam jeszcze chcesz sobie mordę wycierać?

43:41     Albo My ciebie zabierzemy i zemścimy się na nich;
43:42     Albo pokażemy tobie to, co im obiecaliśmy, ponieważ, zaprawdę, jesteśmy nad nimi wszechwładni!
43:43     Przeto trzymaj się mocno tego, co ci zostało objawione. Zaprawdę, jesteś na drodze prostej!

Obiecanki macanki…

43:44     To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu; wy będziecie zapytywani.
43:45     Zapytaj tych spośród Naszych posłańców, których posłaliśmy przed tobą: "Czy My ustanowiliśmy jakichś bogów poza Miłosiernym, którym należałoby oddawać cześć?"
43:46     Posłaliśmy Mojżesza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny. A on powiedział: "Zaprawdę, jestem posłańcem Pana światów!"

Nieeeeeeeeee!!! BIBLIA…

43:47     Lecz kiedy on przyszedł do nich z Naszymi znakami, oni wyśmiewali się z nich.
43:48     A przecież nie pokazaliśmy im znaku, który by nie był większy od poprzedniego. I pochwyciliśmy ich karą - być może oni powrócą.
43:49     I powiedzieli: "O czarowniku! Módl się za nami do twego Pana w imię przymierza, które zawarł z tobą. My na pewno pójdziemy drogą prostą!"
43:50     A kiedy odwróciliśmy od nich karę, złamali przysięgę.
43:51     I Faraon ogłosił wśród swego ludu, mówiąc: "O ludu mój! Czy nie do mnie należy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które płyną u moich stóp? Czy nie widzicie?
43:52     Czy ja nie jestem lepszy niż ten, który jest biedakiem i zaledwie umie się jasno wyrazić?
43:53     Dlaczego nie włożono mu bransolet ze złota albo dlaczego nie przyszli z nim aniołowie jako jego współtowarzysze?
43:54     I Faraon uczynił swój lud lekkomyślnym, a oni go posłuchali. Zaprawdę, był to lud występny!
43:55     Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemściliśmy się na nich i potopiliśmy ich wszystkich.
43:56     I uczyniliśmy ich rzeczą przeszłości i przykładem dla innych.
43:57     A kiedy był przedstawiony syn Marii jako przykład, oto twój lud odwrócił się od niego.
43:58     I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie są lepsi niż Jezus?" Oni przytoczyli ci ten przykład tylko dla sprzeczki. Oni są przecież ludem skłonnym do sporu.
43:59     On jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.
43:60     I jeślibyśmy chcieli, uczynilibyśmy z was aniołów, którzy by was zastąpili na ziemi.

Ale nie chcieliście, czy nie mogliście?

43:61     On jest, zaprawdę, zwiastunem Godziny! Nie powątpiewajcie o niej i postępujcie za mną! To jest droga prosta.
43:62     I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym.

Jawnym? To gdzie on jest? Pokaż go, skoro jest jawny.

43:63     A kiedy przyszedł Jezus z jawnymi dowodami, powiedział: "Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam nieco z tego, w czym się różnicie. Bójcie się więc Boga i słuchajcie mnie!
43:64     Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest droga prosta!"

To są dowody? Ja rozumiem, że Mahomet był analfabetą i naukowym ignorantem, ale nikt nie wmówi mi, że nie istniał wtedy nieco wyższy standard dowodzenia, niż opowieści schizofrenika…

43:65     Lecz różne partie spośród nich poróżniły się między sobą. Biada więc niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego!

Po raz kolejny zapytam – którego dnia? Kiedy dostaniemy datę? Czy chodzi o to, żeby trzymać ludzi w ciągłym strachu?

43:66     Czy, oni oczekują czegoś innego niż Godziny, która przyjdzie do nich nagle, kiedy nawet nie będą przeczuwali?
43:67     Tego Dnia przyjaciele będą dla siebie wrogami, z wyjątkiem ludzi bogobojnych.

To jest głupie. Nie ma bardziej wrogich wobec siebie wzajemnie ludzi niż wierzący w różnych bogów. A żeby było zabawnie – muzułmanie od śmierci Mahometa wyrzynali się wzajemnie w tysiącach. Gdzie ta przyjaźń bogobojnych?

43:68     "O słudzy moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie smutni!
43:69     Wy, którzyście uwierzyli w Nasze znaki i poddali się całkowicie!
43:70     Wejdźcie do Ogrodu, wy i wasze żony, będziecie uradowani!"

Żony? Razem z mężami? To ciekawe, ale chyba palnięte na odwal, bo przecież kobieta jest gorsza, wiec nie ma identycznego miejsca w raju.

43:71     Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki.
43:72     Taki jest ten Ogród, który wam będzie dany w dziedzictwo za to, co czyniliście.
43:73     Będą tam obfite owoce, z których będziecie jedli.

Znowu te głupoty o uciechach cielesnych w raju. I znowu pytanie – czy Allah stworzy ciała zastępcze dla zmarłych? Czy będą to ciała materialne, czy tez mówi o doznaniach duchowych.

43:74     Zaprawdę, grzesznicy w karze Gehenny będą przebywać na wieki!
43:75     Nie doznają w niej ulgi i pozostaną tam w rozpaczy.
43:76     I nie My byliśmy dla nich niesprawiedliwi, lecz oni sami czynili niesprawiedliwość.

Byliście, oj byliście. Bo jedyna wina dużej części tych płonących w piekle, to fakt, że nie uwierzyli w bełkot Mahometa. Poza tym są dobrymi ludźmi…ale co tam, bo piekła!

43:77     I będą krzyczeć: "O Maliku! Niech twój Pan skończy z nami!" On powie: "Wy musicie pozostać!"
43:78     My przyszliśmy do was z prawdą, lecz, zaiste, większość z was odczuwa wstręt do prawdy.

Zaraz dostane apopleksji. Prawda jest poparta DOWODAMI, nie głupim tekstem czy zapewnieniami fanatyków. Kto jak kto, ale to ludzie wierzący czują wstręt do prawdy. Niezależnie od wyznawanej religii…

43:79     Czy oni przygotowali jakąś chytrą sprawę? bo My przygotowujemy!

Jak to! Allah jest chytry? To niesie dość ciekawe konsekwencje. Trzeba to zapamiętać.

43:80     Czy sądzą, że My nie słyszymy ich tajemnych myśli i rozmów poufnych? Przeciwnie! Nasi posłańcy są przy nich, zapisują!

Po co? Nie pamiętają? Musza zanosić Allahowi notatki? To on nie jest wszechwiedzący?

43:81     Powiedz: "Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!"
43:82     Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują!
43:83     Pozostaw ich więc! Niech oni się pogrążają i niech się zabawiają, aż spotkają ten Dzień, który im został obiecany!

No właśnie – zostaw w spokoju tych co nie chcą iść za tobą. Oczywiście śpiewka się zmieni już a chwilę, gdy przeskoczymy do sur medyńskich, ale póki co – wara od niewierzących!

43:84     On jest Tym, który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na ziemi. On jest Mądry, Wszechwiedzący!

W jednej surze? Serio? Po co podsłuchiwanie i chytre zabiegi? Nie znam typa i nie wiem czy jest madry, ale wszechwiedzący – na pewno nie!

43:85     Błogosławiony niech będzie Ten, do którego należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi! On posiada wiedzę o Godzinie! Do Niego zostaniecie sprowadzeni!
43:86     Ci, których oni wzywają poza Nim, nie posiadają żadnej władzy wstawiennictwa, z wyjątkiem tych, którzy świadczą o prawdzie i posiadają wiedzę.
43:87     I jeśli ich zapytasz: "Kto was stworzył?", oni z pewnością powiedzą: "Bóg. Jakże oni są oszukani!
43:88     I jeszcze powiedział Posłaniec: "O Panie mój ! Tamci - to są ludzie, którzy nie wierzą!"
43:89     Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni się dowiedzą!

No! I gdybyśmy na tym poprzestali, to pewnie nie byłoby tego wszystkiego co ze strony islamu jest najgorsze…ale nie, tak nie może być, bo przecież liczy się kasa, władza i wpływy…


Dalszy ciąg za tydzień.

Salam Alejkum!