niedziela, 25 stycznia 2015

Szkółka Niedzielna: Koran XLI

Hej! Mamy następną kobyłę. Mam nadzieję jednak, że będzie trochę akcji i mniej biblijnego plagiatowania :)

Treść Koranu biorę STĄD
Kolejność sur - TU
Poprzednie odcinki po tagu KORAN


(Ch 74; Tr 23) Wierni - Al-Muminun

23:1   Szczęśliwi są wierzący,
23:2   Którzy są pokorni w swoich modlitwach,
23:3   Którzy się odwracają od pustej gadaniny,
23:4   Którzy dają jałmużnę,
23:5   Którzy zachowują wstrzemięźliwość,

Z czego czerpią zatem przyjemność? Bo jakoś nie widzę tutaj nic…

23:6   Z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni.

No tak – nie możesz robić nic złego, no chyba, że żonie…wtedy OK. I niewolników, bo pewnie o tym mówią pisząc „czym zawładnęła prawica”.

23:7   - a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni –

Kara za myślenie i emocje..typowe…

23:8   Którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań;

To jest akurat bardzo dobre…ale raz do roku to i kura pierdnie…

23:9   Którzy odprawiają swoje modlitwy.
23:10  Tacy są dziedzicami,
23:11  Którzy odziedziczą Raj, gdzie będą przebywać na wieki.

Nuda!

23:12  Stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny.
23:13  Następnie umieściliśmy go - jako kroplę nasienia - w naczyniu solidnym.

Moment. Czy można w dwóch wersach po sobie postępujących zaprzeczyć ich treści? Można, przeczytajcie to jeszcze raz – stworzono człowieka z gliny i umieszczono go jako nasienie w naczyniu. Nasienie jest gliniane? Skąd naczynie skoro nie było ludzi? Z czego to naczynie? Czy może naczynie to człowiek (z gliny) i wtedy go Allah opryskał spermą…nie wiem, może to wyjaśnią…
\
23:14  Następnie stworzyliśmy z kropli nasienia grudkę krwi zakrzepłej; potem stworzyliśmy z tej grudki krwi zakrzepłej zalążek ciała; a z tego zalążka stworzyliśmy kości; wtedy oblekaliśmy te kości ciałem; następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, najlepszy ze stwórców.

Nikt nie stworzyłby nic na podstawie tej receptury…krew z nasienia? Ciało z krwi? Z ciała kości…totalnie wiedzą o czym piszą…super naukowe to jest…

23:15  Następnie, z pewnością, pomrzecie,
23:16  A w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.

No chyba, że urodziliście się zanim Allah zdecydował pogadać z Mahometem…wtedy nie wiecie o niczym i zdechniecie w płomieniach…

23:17  Stworzyliśmy ponad wami siedem dróg i nie byliśmy niedbali w dziele stworzenia:

Jakich dróg?

23:18  Zesłaliśmy z nieba określoną ilość wody i utrzymaliśmy ją na ziemi; a przecież My mamy władzę ją usunąć.

Znowu te bzdury o pochodzeniu wody z nieba. Ech…jak znacie angielski to poczytajcie sobie…TUTAJ
Skoro dziś naukowcy nie są w stanie jednoznacznie określić źródła wody na ziemi, skąd miał o tym wiedzieć pastuch z VII wieku?

23:19  I spowodowaliśmy, iż powstały dla was dzięki niej ogrody z palm i winnej latorośli; są tam obfite owoce, które wy zjadacie.
23:20  I drzewo wyrastające z góry Synaj, które wytwarza oliwę i przyprawę dla jedzących.

O nie…czuję biblię…

23:21  Oto dla was jest przykład w trzodach: My dajemy wam pić z tego, co znajduje się w ich brzuchach; i są w nich liczne dla was korzyści, z nich się też żywicie;

Moment! O czyich brzuchach mówicie? Bo w brzuchach trzody jest, co najwyżej gówno.

23:22  Wy na nich, tak samo jak na okręcie, jesteście przenoszeni.
23:23  Wysłaliśmy Noego do jego ludu i powiedział: "O ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego boga oprócz Niego! Czyż wy nie będziecie bogobojni?!"

NIEEEE!!!

23:24  I starszyzna - ci z jego ludu, którzy nie uwierzyli - powiedziała: "To jest tylko człowiek jak wy; on chce się wywyższyć nad wami. A gdyby zechciał Bóg, to z pewnością zesłałby aniołów. My nie słyszeliśmy, żeby coś podobnego zdarzyło się u naszych dawnych przodków.
23:25  To tylko człowiek opętany przez dżiny; doglądajcie go więc przez jakiś czas!"
23:26  Noe powiedział: "Panie mój ! Dopomóż mi, . . ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!" .
23:27  I objawiliśmy mu: Zbuduj statek na Naszych oczach i według Naszego objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy kipi piec, wtedy wprowadź do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoją rodzinę, oprócz tych spośród nich, przeciwko którym już poprzednio zostało wypowiedziane słowo. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych, którzy byli niesprawiedliwi. Zaprawdę, oni zostaną zatopieni!
23:28  A kiedy urządzisz się, ty i ci, którzy są razem z tobą na statku, powiedz: "Chwała niech będzie Bogu, który nas wybawił od ludu niesprawiedliwych!"
23:29  I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybić do jakiegoś błogosławionego miejsca! Ty jesteś najlepszym z tych, którzy doprowadzają do przystani!"
23:30  Zaprawdę, w tym są znaki! I My jesteśmy, z pewnością, doświadczającymi!
23:31  Po nich utworzyliśmy inne pokolenie.
23:32  I wysłaliśmy do nich posłańca spośród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma dla was żadnego innego boga oprócz Niego! Czyż nie będziecie bogobojni?"
23:33  I powiedziała starszyzna z jego ludu, ci, którzy nie uwierzyli i którzy za kłamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego, i którym pozwoliliśmy się cieszyć dostatkiem w życiu tego świata: "To przecież tylko człowiek, podobnie jak wy; który je, co wy jecie, i który pije, co wy pijecie.
23:34  A jeśli posłuchacie człowieka podobnego do was, to z pewnością będziecie stratni!
23:35  Czy on obiecuje wam, że kiedy pomrzecie i staniecie się prochem i kośćmi, zostaniecie wyprowadzeni?
23:36  Daleko, daleko jest to, co wam zostało obiecane!
23:37  Nie ma tu nic innego, jak tylko nasze życie na tym świecie; umieramy i żyjemy, i nie będziemy wskrzeszeni!
23:38  Ten oto jest tylko człowiekiem, który wymyślił przeciwko Bogu kłamstwo. My jemu nie wierzymy."
23:39  Powiedział: "Panie mój, dopomóż mi, ponieważ oni uznali mnie za kłamcę!"
23:40  Rzekł: "Wkrótce oni zapewne będą żałować!"
23:41  I słusznie pochwycił ich krzyk, i uczyniliśmy ich śmieciem. Precz z ludem niesprawiedliwych!
23:42  I stworzyliśmy po nich inne pokolenie.
23:43  Żaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opróżni.
23:44  Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców, jednego po drugim. Za każdym razem, kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec, oni go uważali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi, i sprawiliśmy, iż przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!
23:45  Potem posłaliśmy Mojżesza i jego brata Aarona, z Naszymi znakami i władzą oczywistą,
23:46  Do Faraona i jego starszyzny. Lecz oni wbili się w pychę i okazali się ludem dumnym.
23:47  Oni powiedzieli: "Czyż mamy wierzyć dwom śmiertelnikom podobnym do nas, skoro ich lud to nasi niewolnicy?"
23:48  I uznali ich obydwóch za kłamców, i znaleźli się wśród tych, którzy są zgubieni.
23:49  I daliśmy Mojżeszowi Księgę - być może, oni pójdą po drodze prostej!
23:50  I uczyniliśmy syna Marii i jego matkę znakiem. Daliśmy im schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w źródła.

Musieli wspomnieć o Jezusie, ale oczywiście nie wymienią jego imienia…

23:51  O wy, posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale, co wy czynicie.
23:52  Zaprawdę, ten wasz naród jest narodem jedynym. Ja jestem waszym Panem. Bójcie się Mnie!
23:53  Oni jednak podzielili się na różne sekty; i każda grupa cieszy się tym, co posiada.

Bo Islam się nie podzielił…nie, wcale…są jednolici jak skała…szkoda gadać…

23:54  Pozostaw ich więc w błędzie na pewien czas!
23:55  Czy, oni przypuszczają, że to, co My im dajemy w postaci majątku i synów,
23:56  Oznacza zachętę do czynienia dobrych dzieł? Przeciwnie! Oni nie są tego świadomi!
23:57  Zaprawdę, ci, którzy drżą z obawy przed swoim Panem,
23:58  Ci, którzy wierzą w znaki swego Pana,
23:59  Ci, którzy nie dodają współtowarzyszy swemu Panu,
23:60  Ci, którzy dają to, co dają, podczas gdy ich serca drżą, iż mają powrócić do swego Pana
23:61  - oto są ci, którzy się śpieszą ku dobrym uczynkom; oni są pierwsi w ich spełnianiu.

Czyli żeby sprawić Allahowi przyjemność i wstąpić w jego łaski musisz się go bać. On się karmi strachem? Bardziej przypomina jakiegoś mitycznego demona niż najwyższego Boga.

23:62  My nakładamy na każdą duszę tylko to, co jest w jej możliwości. My mamy Księgę, która mówi prawdę, i oni nie doznają niesprawiedliwości.

Po raz kolejny – fatalizm i brak wolnej woli…

23:63  Jednak serca ich pod tym względem są w niepewności. Oni mają jeszcze za sobą inne czyny, oprócz tych, które stale popełniają.
23:64  A kiedy My ukarzemy tych spośród nich, którzy żyją w dostatku, wtedy oni będą błagać.

Za co? Za to, że żyją w dostatku?

23:65  "Nie lamentujcie dzisiaj, przecież nie otrzymacie od Nas pomocy!
23:66  Moje znaki były wam recytowane, lecz wy obracaliście się na piętach,
23:67  Okazując dumę względem nich, i spędzaliście noc na pustych rozmowach."

Ach, za to, że nie wierzą…

23:68  Czyż oni się nie zastanowili nad tym słowem, kiedy przyszło do nich to, co nie przyszło do ich pierwszych ojców?
23:69  Czyżby oni nie poznali swojego Posłańca, skoro się go wyrzekli?
23:70  Albo też czy powiedzą, iż jest on opętany przez dżiny? Przeciwnie, on przyszedł do nich z prawdą, lecz większość z nich nienawidzi prawdy.

Nie nienawidzi tylko ma nieco wyższy standard o decydowaniu co jest prawdą.

23:71  A gdyby prawda poszła za ich namiętnościami, to, z pewnością, uległyby rozkładowi niebiosa i ziemia, i ci, którzy się w nich znajdują. Tak, przyszliśmy do nich z napomnieniem, lecz oni od napomnienia się odwrócili.

O czym on chrzani? Prawda za namiętnościami? Nie kumam…

23:72  Albo czy ty żądasz od nich jakiejś daniny? Lecz obdarowanie pochodzące od twego Pana jest lepsze. On jest najlepszym z dających zaopatrzenie!

Oczywiście, ze muzułmanie żądają danin…ale to pewnie później dopiero zrobią wyjątek dla niewiernych…

23:73  Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej.
23:74  I, zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, od tej drogi odchodzą.

Każde życie jest ostateczne…ostatecznie się kończy wraz ze śmiercią…

23:75  A jeślibyśmy okazali im miłosierdzie i jeślibyśmy odsunęli od nich zło, to oni z pewnością trwaliby uporczywie w swoim buncie, błądząc na oślep.
23:76  I dosięgła ich Nasza kara, lecz oni się nie podporządkowali swojemu Panu; i oni się nie upokorzyli.
23:77  Aż kiedy My otworzymy przed nimi bramę kary strasznej, wtedy popadną tam w rozpacz.

Słyszałem to już milion razy…żadnych dowodów, ŻADNYCH!

23:78  On jest Tym, który stworzył dla was słuch, wzrok i serce. Jakże mało jesteście wdzięczni!

Serce to nie zmysł głupcze!

23:79  On jest Tym, który rozsiał was po ziemi; i do Niego będziecie zebrani.

Nie prawda! Sami się rozpełzliśmy.

23:80  On jest Tym, który daje życie i powoduje śmierć. Do Niego należy następstwo nocy i dnia. Czy wy nie rozumiecie?

To dlaczego ludzie się zabijają, skoro to wyłącznie domena Boga?

23:81  Przeciwnie, oni mówią podobnie, jak mówili praojcowie.
23:82  Oni mówili: "Czyż kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni?
23:83  To nam było już obiecane, i poprzednio naszym ojcom, lecz to są tylko baśnie przodków."

Fakt…

23:84  Powiedz: "Do kogo należy ziemia i ci, którzy się na niej znajdują, jeśli wiecie?"
23:85  Oni powiedzą: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy się nie opamiętacie?"

Do nikogo, mamy farta, że tu jesteśmy!

23:86  Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wyniosłego tronu?"
23:87  Oni powiedzą: "Bóg. Powiedz: "Czyż nie staniecie się bogobojni?"

Nie ma żadnych siedmiu niebios…wiec nikt nie może nimi rządzić…

23:88  Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?"
23:89  Oni powiedzą: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego więc jesteście zaczarowani?"

Allah jest królem? Ciekawe.

23:90  Tak! Przyszliśmy do nich z prawdą, lecz oni na pewno są kłamcami!
23:91  Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga. Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!

Oczywiście pojazd po chrześcijanach musi być!

23:92  On zna to, co jest skryte i co jest jawne. On jest wyniosły ponad to, co Jemu dodają jako współtowarzyszy!

Mam problem z tym stwierdzeniem. Bo skoro nie ma innych bogów to nad co się wynosi Allah? Musi uznać ich istnienie żeby pokazać swoją pozycję. Inaczej to bez sensu!

23:93  Powiedz: "Panie mój ! Jeślibyś mi tylko pokazał to, co im zostało obiecane!

Nie pokaże. Taki przekorny jest dziadyga…

23:94  Panie mój! Nie umieszczaj mnie wśród ludu niesprawiedliwych!"
23:95  My niewątpliwie mamy moc pokazać ci to, co im obiecujemy.

Ale nie pokażemy…bo nie! Możemy, ale nie do końca chcemy…

23:96  Odpychaj zło za pomocą tego, co jest lepsze. My znamy najlepiej to, co oni opisują!
23:97  I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów!
23:98  I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili się u mnie!"

Uciekaj, uciekaj…i tak się nie schowasz…

23:99  A kiedy przyjdzie do któregoś z nich śmierć, on powie: "Panie mój! Odpraw mnie z powrotem!
23:100 Być może, ja uczynię jakieś dobre dzieło wśród tego, co pozostawiłem." Ależ nie! To jest tylko słowo, które on wypowiada; a za nimi jest przegroda aż do Dnia, w którym oni zostaną wskrzeszeni.

Którego dnia! Kiedy to będzie?

23:101 A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać.
23:102 Wtedy ci, których szale okażą się ciężkie, będą szczęśliwi.
23:103 A ci, których szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy stracili samych siebie. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki.

A można trochę oszukiwać? Bo można to zrobić, tylko czy to dozwolone?

23:104 Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.

Po co te opisy? Granie strachem jest jednak dominujące w tej książce…

23:105 "Czy nie były wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uważaliście je za kłamstwo."
23:106 Oni powiedzą: "Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi.
23:107 Panie nasz! Wyprowadź nas z niej ! A jeśli będziemy ponownie czynić zło, to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi."
23:108 On powie: "Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!"

Nie ma drugiej szansy. Nie ważne, że nie wierzyliście z uzasadnionych powodów – braku dowodów. Do kotła!

23:109 Przecież mówiła. część Moich sług: "Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!"

Bardzo miłosierny, mistrz miłosierdzia..

23:110 I wy szydziliście z nich, tak iż zapomnieliście o wspominaniu Mnie, kiedy się z nich wyśmiewaliście.
23:111 Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to, iż byli cierpliwi; oni triumfują.

Raczej byli zestrachanymi idiotami, którzy położyli wszystko na szali niesprawdzalnego wyniku…to nie cierpliwość, to łatwowierność i głupota.

23:112 On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?"
23:113 Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. Lecz zapytaj tych, którzy liczą."
23:114 On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Gdybyście tylko wiedzieli!
23:115 Czy sądzicie, iż My stworzyliśmy was nadaremnie i że nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?"

Stworzyliście nas chyba dla swojej zabawy, skoro tak podchodzicie do tematu…

23:116 Niech Bóg będzie wysławiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko On, Pan tronu szlachetnego!
23:117 A kto wzywa, obok Boga, jakiegoś innego boga, nie mając na jego istnienie żadnego dowodu, ten musi zdać rachunek u swego Pana! Zaprawdę, niewierni nie będą szczęśliwi!
23:118 I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiłuj się! Ty jesteś najlepszy z miłosiernych!"Dobra, spadam…miłej i spokojnej niedzieli…