sobota, 5 sierpnia 2017

Niepoprawny #135 - Zięba i perhydrol, femirak, spizgi - cola i woodstock